Risk altındaki alanların dönüştürülmesi-Kentsel dönüşüm -III

8 months önce Erhan Adsoy Yazarlar
Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

Yazının devamı…

Anlaşma Süreci

Riskli binanın yıktırılmasından sonra niteliği arsa hâline gelen taşınmazların malikleri tarafından değerlendirilmesi esas olacak ve yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az 2/3 çoğunluğu ile karar alınacaktır.

2/3’lik çoğunluk ile alınacak karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, rayiç değerinden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacaktır. Eğer paydaşlara satış olmaz ise, bu paylar, Bakanlıkça satın alınacak ve 2/3 çoğunluk ile alınan karar uyarınca değerlendirilecektir.

Maliklere yapılacak tebligatı takip eden 30 gün içinde en az 2/3 çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, Bakanlık, TOKİ veya belediyeler tarafından acele kamulaştırmada dahil sert uygulamalar alınabilecektir.

Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında veya riskli binalarda yaşayan vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda 18 aya kadar kira yardımı yapılacak ya da bankalardan kullanılacak kredilerde faiz desteği sağlanacaktır. Kamu bankalarından güncel faiz indirimleri ve desteklerini inceleyebilirsiniz.

Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar Kanun kapsamında yapılacak yardım ve desteklerden faydalanabilecektir.

Ayrıca, Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olacaktır.

Riskli Alan Tespiti

Riskli alanlar, zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlardır.

Riskli alanlar Bakanlar Kurulu Kararı (Anayasa Değişikliği ile artık Cumhurbaşkanlığı Kararı) ile belirlenir.

Bakanlar Kurulu Kararı alınabilmesi için hazırlanacak teknik raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülmesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşünün alınması gerekmektedir.
Riskli alanlar Bakanlık, TOKİ veya Belediyeler tarafından belirlenebileceği gibi, yaşadığı yerin riskli olduğunu düşünen vatandaşlarımız da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına riskli alan teklifinde bulunabilir.

Eğer Riskli alanda risksiz binanız bulunuyorsa, bu binalar uygulama dışı tutulabilecektir. Böyle bir durumda, risksiz binanın bulunduğu alan ifraz edilebilecek, ifraz imkânı yok ise maliklerin anlaşması hâlinde binanın hâlihazır durumu korunabilecektir. Ancak, uygulama bütünlüğü bakımından gerekmesi hâlinde, risksiz binalar, malikleri ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde yıkılabilecektir.

Evinizin bulunduğu yer Riskli alan çıkarsa, hemen tahliye ve yıkım kararı alınmayacak, Riskli alan ilanından sonra öncelikle alanın mevcut durumu tespit edilecek, hak sahiplikleri belirlenecek, hak sahipleri ile anlaşma yoluna gidilecek ve tahliye/yıkım işlemleri bu süreçlerden sonra başlayacaktır.

Deprem kuşağında olan ülkemizde yaşamanın bir gerçeği olan bu afetlere bir an önce hazır hale gelmeliyiz. Bu konuda kamu kurumları ve vatandaşların azami gayret gösterip, azami fedakarlık edip olası afet sonrası kayıplara artık engel olmalıyız.

Konuyla alakalı her türlü sorularınızı bana sorabilirsiniz.

erhanadsoy@gmail.com


Bu haber 24/03/2023, Friday günü yayınlandı, 5459 defa görüntülendi
*
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com