Risk altındaki alanların dönüştürülmesi-Kentsel dönüşüm -II

8 months önce Erhan Adsoy Yazarlar
Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

Yazının devamı…

Riskli Yapı Tespiti

Eğer bir riskli yapıda oturduğunuzu düşünüyorsanız yapıyla alakalı Risk Tespiti yaptırmakla işe başlıyoruz. Riskli binaların tespiti, maliklerin tapu ve kimlik fotokopisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisans verilen ve listesi Bakanlığın resmi internet sitesi adresinde güncel olarak yayımlanan kurum veya kuruluşlarca yapılacaktır.

Kanunda risk tespiti yaptırılması zorunlu değil, ancak ülkemizde pek çok binanın; mühendislik hizmeti almadan yapıldığı, malzeme ve işçilik açısından teknik gerekliliklere uygun olmadığı, özellikle beton kalitesinin çok düşük olduğu ve deprem açısından risk taşıdığı bilinmektedir. Bu yüzden, konutunda güven ve huzur içerisinde yaşamak isteyen, oturduğu binanın riskli olabileceğinden şüphelenen her vatandaşın risk tespiti yaptırması uygun olacaktır. Özellikle 2000 yılı öncesi yapılan yapılarda uyulan yönetmelik sebebiyle, kullanılan beton ve demir kalitesinin düşüklüğünden dolayı bu yapılarda risk tespiti yapılması zaruridir.

Risk tespiti yaptırmak için başvuruda her hangi bir malik çoğunluğu aranmaksızın, maliklerden birisinin başvurusu ile yapılabilir.

İnceleme sonucu eğer bir yapı riskli olarak tespit edilirse binalar tapu müdürlüğüne otomatik olarak bildirilecek ve tapu kütüğüne işlenecektir. Malikler, tapu müdürlüğünce yapılacak tebligattan itibaren 15 gün içinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne verecekleri bir dilekçe ile riskli yapı tespitine itiraz edebilecektir.

Riskli yapı tespitleri ve yıkım işleri için oluşacak masrafları malikler kendisi karşılayacaktır.

Kurumlar tarafından tebliğ edilen süreler içinde yapılmayan Riskli yapı tespiti ve yıktırma işlemlerinin Bakanlık veya İdare tarafından yapılması hâlinde, idare tespit işleminin masrafı ile yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek ve tapu müdürlüğünce, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek konulacaktır.

Yıkım süreci

Riskli olarak tespit edilen ve itiraz süreci sonunda riskli olduğu kesinleşen binaların yıktırılması Kanunun emredici hükmüdür. Riskli bina tespitinin kesinleşmesinden sonra bu binaların yıktırılması için maliklere 60 günden az olmamak üzere süre verilecek, bu süre içinde riskli binaların yıktırılıp yıktırılmadığı kontrol edilecek, yıktırılmamış ise 30 günden az olmak üzere ek süre verilecek ve verilen bu süreler içinde yine maliklerce riskli yapılar yıktırılmaz ise, yıktırma işlemleri mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından gerçekleştirilecektir.

Yazının devamı gelecek…


Bu haber 23/03/2023, Thursday günü yayınlandı, 1289 defa görüntülendi
*
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com