19 MAYIS

Dün, 19 Mayıs 2019, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramıydı. Kurtuluş mücadelemizin ateşlendiği, bu kutlu günün yüzüncü yılını heyecanla kutladık. Başta İstanbul olmak üzere, yurdumuz tümüyle işgal altında. Kendisini İstanbul’un fatihi zanneden Balkan Cephesi Kumandanı, atının üzerinde azametle İstanbul’a giriyor. İstanbul’un her tarafında İngiliz, Fransız ve Yunanistan bayrakları dalgalanmaktadır. İşgalci devletlerin askerleri, hep birlikte sirtaki oynuyorlar. İşte böyle bir günde, Atatürk’ün yaveri huzura gelir ve Atatürk’e “Paşam Geldiler” der. Atatürk masasından kalkar, pencereye yönelir, denizdeki o müthiş güce yani düşman donanmasına hüzün dolu bir gözle bakar ve bir iç geçirerek “Geldikleri gibi giderler” cevabını verir.

15 Mayıs 2019’da İngiltere’nin destek ve himayesiyle Yunanlılar İzmir’e çıkarma yaparlar. Vatan ve millet kan ağlamaktadır. O zamanlar Dokuzuncu Ordu Müfettişi olan Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuruyla Samsun’a hareket eder. Ulu Önder’imiz Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs Pazartesi günü sabaha karşı Samsun’a ulaşır.

DÜŞMAN RAHATSIZ

Atatürk, Samsun’a gittikten sonra müttefik işgal orduları namına hareket eden, İngiltere’nin Karadeniz Ordusu Kumandanı General Milen, bu haberi alır almaz Harbiye Nazırı Şakir Paşa’ya bir mektup gönderir. Mektupta şöyle denilmektedir: “Devletlû Efendim Hazretleri, Dokuzuncu Ordunun bir teşkilat icabı olarak lağvedildiği anlaşılmış iken, Dokuzuncu Ordu’dan bir müfettişin bu orduya mensup bir heyeti ile Samsun’a gitmeleri hayretimize mucip olmuştur. Bu konuda bilgilendirilmemiz gerekmektedir. Bu hususta kendimi sorumlu gördüğümden, bu heyetin Samsun’a ne maksatla gittiklerinin bildirilmesi istirham ederim.” der. Düşününüz kendi vatanımızda bir şehirden bir şehre gitmek şöyle dursun, bir yerden bir yere gidemiyoruz. Hürriyetimiz yok, istiklalimiz yok, can güvenliğimiz yok. Gönderde bayrağımız, okunan ezanımız yok. İşte biz bu gün bu soruya yani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu tarihte Samsun’a neden gittiği sorusunu bugünün resmi bayram statüsüne alınarak her yıl gururla, coşkuyla, onurla kutladığımız 19 Mayıs bayramlarında verilmektedir. Allah’ın izniyle dünya var oldukça da 19 Mayıslar coşkuyla kutlanacaktır! (Mehmet Şükrü Baş hocama teşekkürler.) En büyük Türk Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

İFTARLIK

Erenler, o sene hanımının ısrarına dayanamayıp, bir gün oruç tutmuş. Ramazan öylece geçmiş. Akabinde Baba’nın da bulunduğu bir bayram meclisinde, konu tutulan oruçlara gelince sofunun biri sızlanmış; – “Yarın ahrette hesabını nasıl veririm bilmem ki, maalesef bu Ramazan bir oruç kaçırdım!”. Baba Erenler hemen lafa karışıp bizim sofuya hitaben; – “Sen hiç merak etme Erenler, rahat ol! Bu konuda hesap verirken zorda kalırsan hemen bana haber et, gelir hesabını denkleştiririm!”

Sağlıcakla kalınız.