Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

MADDE:1- Mülkiyeti Eceabat Belediyesi’ne

MADDE:1- Mülkiyeti Eceabat Belediyesi’ne ait bulunan, Eceabat ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde tapunun 153 ada, 13 parsel numaralı taşınmaz ve ardındaki dolgu alanında mevcut “Eceabat Belediyesi Sosyal Tesisi” işletilmek üzere 2886 sayılı Yasa uyarınca tertiplenen ihaleyle 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir.

MADDE:2- İhale 28/12/2023 Perşembe günü saat 15:00’da Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecektir.

MADDE:3- İhale 2886 sayılı Yasanın 37’nci ve devamı maddeleri gereğince Kapalı Teklif Usulü ile arttırma suretiyle gerçekleştirilecektir.

MADDE:4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, 7’nci maddede belirtilen ihaleye katılma belgeleri ile birlikte en geç 28/12/2023 Perşembe günü saat 12.30’a kadar Eceabat Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ihaleye katılma için gerekli belgeler ile müracaat etmeleri esastır.

MADDE:5- İşbu işe ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 5.000,00.- (beşbin) TL bedel ile temin edilebilir.

MADDE:6- İhalenin muhammen aylık kira bedeli 91.950,00- (doksanbirbindokuzyüzelli) TL olup, %3 geçici teminatı 99.306,00.- (doksandokuzbinüçyüzaltı) TL dir.

MADDE:7- İhaleye katılmak için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak ve aşağıda belirtilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

Gerçek Kişilerde:

 1. Tebligat yapılmasına esas kanuni ikametgah belgesi.
 2. Nüfus cüzdan sureti.
 3. İhaleye vekaleten katılacaklarda Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 4. Belediyeye borcu bulunmadığına dair Belediye Tahsilat Şefliği’nden alınmış belge.
 5. Şartname bedelinin Belediyeye yatırıldığına dair makbuz.
 6. Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.

Tüzel Kişilerde:

 1. Tebligat yapılmasına esas tüzel kişiliğin tebligat adresinin beyan edildiği belge.
 2. Tüzel kişiliğin ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınmış belge.
 3. Tüzel kişiliğin yetkili organının ihaleye katılma konusundaki yetki belgesi ve yetkili kişinin kimlik belgesi ve imza sirküleri.
 4. İhaleye vekaleten katılacaklarda Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 5. İlgilisine göre tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış, tüzel kişiliğin faaliyetinin devam ettiğine dair belge.
 6. Belediyeye borcu bulunmadığına dair Belediye Tahsilat Şefliği’nden alınmış belge.
 7. Şartname bedelinin Belediyeye yatırıldığına dair makbuz.
 8. Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.

İlan olunur.

 

Tüm Hakları Saklıdır. | Renowtech