Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

2024 YILI AKARYAKIT ALIMI (MOTORİN 90,000 LİTRE EURO DİZEL)

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ECEABAT

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ECEABAT BELEDİYESİ TAŞIMACILIK HAFRİYAT PETROL ENERJİ İNŞAAT DEMİR ÇELİK EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM TEMİZLİK GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024 YILI AKARYAKIT ALIMI (MOTORİN 90,000 LİTRE EURO DİZEL) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1438959
1- İdarenin
a) Adı : ECEABAT BELEDİYESİ TAŞIMACILIK HAFRİYAT PETROL ENERJİ İNŞAAT DEMİR ÇELİK EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM TEMİZLİK GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
b) Adresi : İSMETPAŞA MAHALLESİ AHMET ZEKİ SOYDEMİR SOKAK NO:36 17900 ECEABAT/ ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2868141150 – 2868141036
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2024 YILI AKARYAKIT ALIMI (MOTORİN 90,000 LİTRE EURO DİZEL)
b) Niteliği, türü ve miktarı : MOTORİN 90.000 LİTRE EURO DİZEL
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ALIM KONUSU AKARYAKIT, ECEABAT İLÇESİ İSMETPAŞA MAHALLESİ AHMET ZEKİ
SOYDEMİR SOKAK NO:36 ADRESİNDE MEVCUT BELEDİYE GARAJINDAKİ ŞİRKETİN AKARYAKIT DEPOSUNA İHTİYAÇ NİSPETİNDE AYLIK TESLİMAT ŞEKLİNDE YAPILACAKTIR.TESLİM GÜNLERİ VE MİKTARLARI BELEDİYE ŞİRKETİ TARAFINDAN BELİRLENEREK YÜKLENİCİYE BİLDİRİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi : MALIN TESLİMİ SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP BELEDİYE ŞİRKETİNCE DEZENLENEN
PROGRAM DAHİLİNDE 12.01.2024 TARİHİNDE BAŞLAR, 12.01.2025 TARİHİNDE SONA ERER.
d) İşe başlama tarihi : 12.01.2024

3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.01.2024 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): ECEABAT BELEDİYESİ MECLİS SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-) İSTEKLİNİN İŞYERİ İLE İLGİLİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞ YERİ AÇMA ÇALIŞMA RUHSATI ASLI VEYA ONAYLI FOTOKOPİ SURETİ.

2-) İSTEKLİ ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN BAYİİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ VE İŞ BİTİM TARİHİNE KADAR GEÇERLİLİĞİ OLAN İSTASYONLU BAYİİLİK LİSANSINI TEKLİK EKİNDE SUNACAKTIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. HER TÜRLÜ AKARYAKIT ALIM SATIM İŞLERİ VE BENZERİ İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Tüm Hakları Saklıdır. | Renowtech