“Üretici örgütlenmeli”

Ziraat Mühendisleri Çanakkale Şube Yönetim Kurulu 14 şeker fabrikasının ihale yolu ile satılması ve fabrikaların özelleştirilmesine karşı olduklarını dile getirerek bir basın açıklaması yaptı.

Ziraat Mühendisleri Çanakkale Şube Yönetim Kurulu Başkanı Türker Savaş, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı olduklarını dile getirerek bir basın açıklaması yaptı.  Başkan Savaş, şeker fabrikalarının özelleştirmesiyle çok sayıda çiftçinin üretim sürecinin dışında kalacağını ifade ederek açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bilindiği gibi Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi yurt geneline dağılmış toplam 25 fabrika ile üretime devam etmektedir. Ancak 20.02.2018 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Türkşeker’e ait 14 Şeker Fabrikasının ihale yoluyla satılacağı duyurulmuştur. Daha önce yapılmak istenen özelleştirme girişimleri yargı kararlarıyla iptal edilen Şeker Fabrikalarının Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca ihaleye çıkarılma kararı yanlıştır. Bu kararla Türkşeker’e ait Afyonkarahisar, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat fabrikaları satılmak istenmektedir.  Sadece üretim ve istihdam açısından bakıldığında satılacak fabrikalar toplam şeker ve melas üretimimizin % 67 sini, yaş posa üretimimizin ise % 64’ünü karşılamaktadır. Ayrıca bu fabrikalarda 4.410 işçi çalışmaktadır.  Bilindiği gibi hiçbir fabrika sadece bina ve arazisinden ibaret değildir. Bu özellik şeker fabrikalarında kendisini daha açık gösterir. Çünkü bu fabrikaların işleyeceği pancarı üretmek için 1.254.020 dekar arazide 47.758 çiftçi ailesi tarafından pancar ekilişi yapılmaktadır. Yine; satılacak fabrikaların bulunduğu yerleşim yerlerinin, ülke besi hayvancılığının lokomotifi olan iller olduğu kolaylıkla görülebilir.”

“ÜLKE TARIMINA VURULACAK OLAN DARBE YIKICI OLACAKTIR”

“Gerek bitkisel gerek hayvansal üretimimizdeki açıkların ithalatla karşılanmasının yoğun olarak konuşulduğu bugünlerde 14 şeker fabrikasının üretim dışına çıkartılması ile ülke tarımına vurulacak darbe yıkıcı olacaktır.  Burada pancar üreticisinin geleceği ile şeker üretimi ve istihdamdan çok daha önemli olan konu şeker pancarından elde edilecek şekere alternatif olarak mısırdan üretilecek nişasta bazlı şekerin kullanılacak olmasıdır. Basit bir araştırma ile bile nişasta bazlı şekerin obezite ve obezite kaynaklı hastalıklara temel oluşturabileceği anlaşılabilir. Bu durum doğrudan halk sağlığını tehdit etmektedir. Bu husus Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından 2018 yılı Ocak ayında düzenlenen raporla belgelendiği basında yer almıştır. Diğer bir tezat ise şeker piyasamızın neredeyse tamamının, kendisine özel yasa çıkartılan Amerikan CARGİLL firmasına teslim edilme riskidir. Bu endişelerimizin kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.”

“PANCAR ŞEKERİ YERİNE NİŞASTA BAZLI BESLENME Mİ TERCİH EDİLECEK?”

“Avrupa ülkelerinde yoğun bir şekilde pancar şekeri tüketilirken, asıl hedefi ülkemizin şeker gereksinimini karşılamak yanında, tarımı ve dolayısıyla çiftçiyi kalkındırmak olan Şeker Fabrikalarının özelleştirilmek istenmesinin, pancar şekeri yerine nişasta bazlı şekerle toplumu beslemenin politik bir tercihin yansıması olduğu şüphesizdir.  Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi olarak bir kez daha uyarıyoruz: Kamuya ait şeker fabrikalarının yeniden yapılandırılmaları konusunda gerekli yenileme ve modernizasyon çalışmaları yapılarak rekabet gücünü arttırmak yerine bunları sermayeye peşkeş çekmek doğru bir yaklaşım değildir. Kamuya ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmeli, pancarın yetiştirilmesinden şeker üretim ve pazarlanmasına değin tüm süreçte üretici ve tüketicilerin söz sahibi olacakları örgütlenmeler egemen olmalıdır.”

Dilek Akşen

 

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com