ÇOMÜ, Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMĞÜ) tarafından yapılan açıklamada, üniversite kadrosuna öğretim ve araştırma görevlisi alınacağı ifade edildi. Başvurular, 25 Eylül’e dek devam edecek.

ÇOMÜ’nün haberine göre; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, üniversite kadrosuna öğretim ve araştırma görevlisi alınacağı ifade edildi. İlgili açıklamada şöyle dendi:

“Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.”

“Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.) Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır. Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.”

SINAV TAKVİMİ

Yapılan açıklamada, sınav takvimi ise şöyle açıklandı:

Başvuru Başlama Tarihi: 11.09.2020

Başvuru Bitiş Tarihi: 25.09.2020

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi: 01.10.2020

Giriş Sınavı Tarihi: 05.10.2020

Sınav Giriş Yerleri: İlgili Birimlerde

Sonuç Açıklama Tarihi: 08.10.2020