Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı

Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında, yeni kararlar alındı.

Alınan kararlar arasında, artık ev dışında hiçbir yerde maskesiz bulunmama kuralı dikkat çekti. Kararlar kapsamında, tedbirlere uymayanlar hakkında uygulanacak cezai işlemlerde hassasiyet gösterileceği ifade edildi.

Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 9 Eylül tarih ve 9A sayılı kararı ile Covid-19 Ek Tedbirlerine aşağıda yer verilmiştir;

1-İl genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanları, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımızın zorunlu olarak istisnasız maske takmasına,

2-Koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; aşağıda belirtildiği şekilde araçların tipi ve ticari adı dikkate alınarak ayakta yolcu sayısı kadar yolcu alınmasına,

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında kesinlikle ayakta alınmamasına,

3- Turizm işletme belgesi olan otel restoran vb. tesisler dahil tüm restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde sat 24.00’dan sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine, kolluk birimleri ve yerel yönetimlerin konuyla ilgili herekli tüm tedbirleri almasına,

4- Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimleri süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğin arttırılmasına,

5-Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

6-Ayrıca Koronavirüs salgınıyla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiği kontrollü sosyal hayat döneminde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında toplu şekilde bir araya gelmemelerine, herhangi bir zorunluluk taşımayan, eğlence amacıyla festival vb. etkinliklerin düzenlenmemesine,

Belirlenen esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanların Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmemesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 915 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Haber Merkezi