“Hukukun üstün olmadığı yerde, Hukuk dışı yollar gelişir”

2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni, bugün Cumhuriyet Meydanı’nda, Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan ve avukatların katılımları ile saat 10.30’da gerçekleşti. Gerçekleşen törende konuşan Baro Başkanı Şarlan, “Hukukun üstün olmadığı yerde, hukuk dışı yollar gelişir” ifadesinde bulundu.

Adli Yıl Açılış Töreni, bugün, Cumhuriyet Meydanı’nda, saat 10.30’da gerçekleşti. Çanakkale Barosu Başkanı Bülent Şarlan’ın, uzun bir konuşma yaptığı törende, son günlerde gündemde olan konulara da değinildi. Başkan Şarlan’ın konuşmasında, niteliksizleşen hukuk eğitimi, çocuk ve kadın istismarı, kadın cinayetleri, son dönemlerde hukuk dışı yolların geliştiği ve yargı bağımsızlığı konuları vardı.

“Sahip olduğumuz her değerin temeli hukuktur”

Yapılan basın açıklamasında, “Şüphesiz ki hukukun üstün olmadığı yerde, hukuk dışı yollar gelişir. Vatandaşların ülkesine ve geleceğine olan umudu azalır; yatırımlar güçsüzleşir; ekonomi zayıflar; birlik ve beraberlik duygusu yitirilir.Hukuk sisteminin çökmesinden beslenecek olan güçler için bu ortam cömert bir fırsat haline dönüşür. Bunların sonucu olarak eğitim, sağlık, ulaşım ve ticaret hizmetleri aksar; millet, bundan beslenenlere muhtaç hale gelir. Bu sebepledir ki başta özgürlüğümüz olmak üzere sahip olduğumuz her değerin temeli, hukuktur.

“Savunma çok önemlidir”

İdeal hukuk düzeni için savunma çok önemlidir. Dünya hukuk tarihine geçen iddianameler yoktur ancak, dünya hukuk tarihine geçen savunmalar vardır. Her ülkede hukuk düzeni vardır, ancak etkin bir savunma ve güçlü Avukatlık yalnızca demokrasiyi özümsemiş medeni ülkelerde mevcuttur.

“Hukuk fakültelerindeki manzara ürkütücü bir hal almaktadır”

Hukuk fakültelerimizdeki manzara her yıl biraz daha ürkütücü bir hal almakta, bu konudaki uyarılarımıza kulak verilmemektedir. Sayısı 100’e yaklaşan ve halen artmaya devam eden hukuk fakültesi, 80.000’e yaklaşan hukuk öğrencisi, yüksek kontenjanlar, yetersiz akademik kadrolar ve nice isabetsiz uygulamalar sebebiyle mesleki kalitede düşüş yaşanmaktadır.

“Çoklu baro sistemi ötekileştirme doğuracaktır”

Defalarca dile getirdiğimiz üzere çoklu baro sistemi, birlik olması gereken bir meslek grubunu, siyasi kimlik ve ideolojik emeller ile bölme, birini diğerine “ötekileştirme” sonucunu doğuracaktır.

“Çocukların ve kadınların cinayete kurban gitmedikleri bir ülke istiyoruz”

Yeni adli yılda, çocukların ve kadınların istismar edilmediği, şiddet görmediği, cinayete kurban gitmediği bir ülke istiyoruz.Gelinen aşamada İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğünün tartışılması son derece vahimdir. Belirtmek isterim ki bu vakıaların sayısındaki artış, insanların ve bilhassa kadınlarımızın kendilerini güçsüz ve çaresiz hissetmesi, her yıl sesimizi duyurmak için verdiğimiz çabaların yöneticilerden ve yetkililerden yeterli destek görememesi üzüntü kaynağıdır.

“Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkacağız”

Yeni adli yılda da Atatürk’ün kurduğu tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nde, cumhuriyetin temel ilkelerine, laik, sosyal, hukuk devletine sonuna kadar sahip çıkacağız” ifadeleri yer aldı.

Tunahan Ünsal