Rehber Öğretmenler ile ilgili yeni kararlar

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile eğitim kurumlarındaki rehberlik hizmetleri yeniden düzenlendi.

Eğitim Bir Sen Çanakkale Şube Başkanı Resul Can, geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile eğitim kurumlarındaki rehberlik hizmetlerindeki yeni düzenlemeleri ile ilgili bir basın açıklamasında bulundu.

Can tarafından yapılan açıklamada, “Yeni yönetmelikteki en dikkat çeken değişiklik, rehber öğretmen/psikolojik danışmanların nöbet tutma zorunluluğunun kaldırılarak belleticilik görevlerinin isteklerine bırakılmasıdır.

“Rehber Öğretmen kavramına dönülmüştür”
Eski yönetmelikte geçen “rehberlik öğretmeni” ibaresi kaldırılarak, yeniden “rehber öğretmen” kavramına dönülmüş, bunun yanı sıra “psikolojik danışman” kavramı yönetmeliğe girmiş bulunmaktadır.

“İş saati belirsizliği giderilmiştir”
Bu çerçevede “psikolojik danışman” kavramının yönetmeliğe yeniden girmesi yerinde olmuş, böylece meslek mensuplarının beklentileri karşılanmıştır. Yine ilk defa okul rehberlik ve psikolojik danışma programının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi noktasında hükümler getirilerek, rehberlik ve psikolojik danışmanlık faaliyetlerinin eğitim kurumu bazında yerel ve özel nitelikte bireyselleşmesine kapı aralanmıştır.Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanların çalışma süreleri bir iş saati 60 dakika olmak üzere haftalık 30 iş saati olarak belirlenerek “iş saati” kavramı konusundaki belirsizlik giderilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi