“Yüzünüzü çocuklara dönün”

Çanakkale İnsan Hakları Derneği Şubesi tarafından yapılan açıklamada, tutuklu bulunan Eylem Oyunlu ve iki çocuğunun derhal serbest bırakılması istendi. Açıklamada, “yüzünüzü çocuklara dönün” dendi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle dendi: “Türkiye hapishanelerinde annesiyle tutulan çocuklara iki çocuk daha eklendi. 19 Haziran’da Eylem Oyunlu’yla birlikte henüz nüfusa kaydı yapılmamış olan 1 aylık bebeği ve 2 yaşındaki kızı da hapishaneye kapatıldı. Eylem Oyunlu’nun resmi kayıtlara geçmeyen 1 aylık bebeğinin gözyaşı kanal tıkanıklığı, 2 yaşındaki kızının ise kronik bronşit rahatsızlığı olduğu hapishane doktoru tarafından yapılan muayene ile tespit edildi. Hapishane koşullarının bu çocukların hastalıkları üzerinde olumsuz etki yaratacağı şüphesiz olmakla birlikte anne Eylem Oyunlu’nun da henüz lohusa döneminde olduğu için kendisi hakkında tutuklama dışında bir tedbirin uygulanması gerektiği Ceza Muhakemeleri Kanununun 109. Maddesi kapsamında mümkün ve elzemdir. Sağlık hakkına erişim ihtiyacı bulunan iki çocuğun annesi Eylem Oyunlu, Cumhuriyet Savcılığı tarafından çağrıldığı bir ifade işlemi akabinde tutuklandı, tutukluluk durumuna ilişkin yapılan itiraz da reddedilerek hem kendisinin hem de her iki çocuğunun sağlık ile kişi güvenliği hakları yargı makamları eliyle ihlal edildi.”

Yargı makamlarına hatırlatıyoruz ki; Eylem Oyunlu hakkında verilen hem ilk tutuklama kararı hem de tutuklama kararına karşı yapılan itiraz başvurusunun reddi kararı, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine aykırıdır. Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin, ‘Taraf Devletler, bu Sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler’ maddesi tüm çocuklar için geçerlidir. Bir çocuğun ne olursa olsun gelişim dönemleri göz önünde tutularak annesinden ayrılmadan sağlıklı koşullar içinde büyümesi en temel haklarından biridir. Bununla birlikte tüm bunlar sağlanamazken, aslen çocuk koruma sisteminin öznesi olan çocukların ceza adalet sistemi içerisinde olmaları, özgürlüklerinin kısıtlanması, üstelik yeni doğan ve hasta olan çocukların doktor raporlarına rağmen hapishanede tutuluyor olması asla kabul edilemez.”

Haber Merkezi