2020’ye Damga Vuracak Bir Eser: TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SİBER GÜVENLİK

Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu dönemde, daha çok önem arz eden dijital dünya, toplum olarak yeterli bilgiye sahip olmadığımız alanlardan biri…

Günümüzün en önemli ve dikkat edilmesi gereken alanlarından biri olan “Siber Güvenlik” konusunu çok kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde Türkiye’de ve Dünyada Siber Güvenlik isimli kitabında ele alan yazar Barış Çeliktaş’ın verdiği bilgiler, merak uyandırdı.

Kolay anlaşılabilir bir dil kullanarak kaleme aldığı, akademik olarak da nadir bir eser olan kitabında, Siber Güvenlik konusunda önemli bilgiler aktaran yazar Çeliktaş da 2020’ye damga vuran isimler arasında yerini alacağa benziyor.

Ülkemizi de yakından ilgilendiren değerlendirme ve sonuçlara yer verilen kitabın da bu alanda çalışan, araştırmalar yapan ya da siber güvenlik konusuna merak duyan okuyucularda geniş yankı uyandıracak.

YAZAR ÇELİKTAŞ’TAN ÖNEMLİ NOTLAR
Türkiye’de ve Dünyada Siber Güvenlik isimli kitabın yazarı Barış Çeliktaş, gazetemize kitabı ile ilgili değerlendirme yaparken okumak isteyenler için de kısaca özetini paylaştı. Çeliktaş, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“İçinde bulunduğumuz bilgi çağı, siber güvenliğin birçok kurum, kuruluş ve kişiler tarafından yapılan faaliyetlerin ayrılmaz parçası olmasına, bilgi ve iletişim teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde gelişmesine ve bu teknolojiler tarafından sunulan hizmetlerin her alanda yaygınlaşmasına yol açmıştır. Bu gelişmeler ışığında bilgi ve iletişim teknolojileri, ülkelerin kritik altyapıları için yaşamsal hale gelmiştir. Başlangıçta çok büyük yararlar sağlayacağı düşünülse de zaman içerisinde bu bağımlılığın kötü niyetli kişi ve gruplarca menfaatleri uğruna kullanılması sonucunda masum kişiler, kurum veya devletler büyük zararlara uğramıştır.

Siber uzay, bu gelişmelerle birlikte siber saldırı ve tehditlere açık bir hale gelmiş, organize suç ve terör örgütleri için bir eylem merkezine dönüşmüştür. Oluşan saldırı ve tehditler neticesinde de siber güvenlik ve savunma faaliyetleri, kişiler, kurumlar, devletler nezdinde ve uluslararası alanda önemini artırmıştır.

Geleneksel güvenlik anlayışını terk etmek zorunda kalan kurum kuruluş, uluslararası örgüt ve devletler, kritik altyapıları ile bilgi ve iletişim teknolojilerini bu tehditlere karşı koruyabilmek için siber güvenlik ve savunma konusundaki faaliyetlerini hızlandırmak durumunda kalmışlardır. Siber uzaya yönelik saldırıların etkilerini en aza indirebilmek maksadıyla, kritik altyapıların tespit edilmesi, güvenliğinin sağlanması, alınan teknolojik ve hukuki tedbirlerin geliştirilmesi hususları ortaya çıkmıştır.

Siber güvenlik, bilgi ve iletişim teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, kurum, uluslararası örgüt ve devletlerin en önemli gündem maddelerinden biri hâline gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerine olan bağımlılık devam ettikçe, siber güvenlik öncelikli güvenlik alanlarından biri olacak, gelecekte de önemini sürdürecektir.

Kitabın birinci bölümünde, siber güvenliğin temel bileşenlerini oluşturan siber uzay, siber saldırı, siber tehdit, siber suç, siber terör, siber caydırıcılık, siber istihbarat, siber casusluk, siber savaş tanımları ile birlikte siber güvenliğin ortaya çıkışı ve uluslararası ilişkilerdeki yeri ve öneminden detaylı bir şekilde bahsedilmiştir.

Kitabın ikinci bölümünde, siber uzayın, vazgeçilmez unsuru olan siber silahlar hakkında genel bilgi verilmiş, siber saldırı türleri, bu saldırı ve tehditlere karşı korunma ve savunma yöntemleri ile son zamanlarda uluslararası ilişkilerde yaşanan siber saldırı olaylarından detaylı bir şekilde bahsedilmiştir.

Kitabın üçüncü bölümünde, siber saldırı ve tehditlerin her geçen gün artarak ciddi boyuta ulaştığı günümüzde, ABD, Rusya, Çin ve İsrail gibi ülkeler ile AB ve NATO gibi uluslararası örgütlerin ve Türkiye’de siber güvenlik politika ve kurum çalışmalarının son durumları hakkında bilgi verilmiş, Türkiye’de ve Dünyada siber güvenliğe olan bakış açıları ve bu konuya ne derece önem verdikleri konusunda okuyucular aydınlatılmıştır.

Kitabın son bölümünde ise, yazar, açık kaynak verileri ve araştırma şirketleri tarafından yapılan istatistiki çalışmaları derlemiş, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 16 farklı ülkenin siber savunma, siber saldırı güçleri ile birlikte siber uzaya olan bağımlılıkları dahil edilerek Siber Güvenlik Güç ve Kapasiteleri Sıralaması oluşturulmuştur. Bu sayede Türkiye’nin siber güvenlik güç ve kapasiteleri ile dünyadaki konumu belirlenerek, okuyucularında ulusal siber güvenlik hakkında farkındalık sağlanmaya çalışılmıştır.

Kitapta, bilimsel makale, dergi ve kitapların yanı sıra AB, NATO gibi uluslararası örgütler ile ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerin yayınladığı raporlardan faydalanılmıştır. Kitabın son bölümünde birçok istatistiksel analiz ve siber güvenlik şirketlerinin verilerine başvurulmuştur. Ayrıca, güncel gelişmelerden, internet odaklı açık kaynaklardan, gazete haberlerinden ve üst düzey yetkililerin demeçlerinden de faydalanılmıştır.

Yazarın altını vurgulayarak çizdiği amaçlarından biri, okuyucularını siber güvenlik ve uluslararası ilişkilerdeki önemi konularında bilgilendirmek ve yüksek farkındalık ve bilinç seviyesine ulaştırabilmektir.

Siber saldırıların ne olduğu ve bu saldırıların uluslararası ilişkilerde ne derecede etkili olduğunu anlayabilmek için dünyada yaşanmış siber saldırıların iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu sebeple kitapta dünyada yaşanmış siber saldırı örnekleri incelenmiş ve Türkiye için gelecekte karşılaşılabilecek siber olaylar öncesinde gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmıştır. Yazarın savunduğu başka bir görüşe göre, Türkiye adına örnek teşkil edeceği düşünülen ülke ve uluslararası örgütlerin siber güvenlikle ilgili yapmış oldukları çalışmaların ve bu alanda almış oldukları tedbirlerin bilincinde olmak, Türkiye’nin durumunu görmek bağlamında önemlidir. Son olarak yazar kitabının, oluşturulmuş Dünya Siber Güvenlik Güç ve Kapasiteleri sıralaması ile siber güvenlik alanında Türkiye’den daha iyi durumda bulunan ülkelerin ileride yapılacak akademik çalışmalar veya araştırmalarda ayrıntılı olarak incelenerek Türkiye açısından olumlu katkılar sağlamasını amaçladığını da belirtmiştir.

AKADEMİK ANLAMDA ORTAYA ÇIKAN NADİR ESERLER ARASINDA

Siber güvenlik alanında akademik anlamda ortaya çıkan nadir eserler arasına girdiğini düşündüğüm Türkiye’de ve Dünyada Siber Güvenlik isimli kitabın okuyucularında çok güzel etkiler yaratacağını ve bu alanda başucu kitabı niteliğinde olacağını değerlendirmekteyim.”

Eylem Gözeldere