Handan ŞenÇocuk ve Resim

Sanat, çocuklarımızın eğitiminde hayati bir rol oynayan önemli bir etkendir. Çizme, boyama, inşa etme etkinlikleri karmaşık bir süreç olup, çocuk çabaları sırasında çeşitli öğeleri birleştirerek anlamlı bir bütün oluşturur ve böylelikle deneyim kazanır. Seçme yorumlama […]

Okumaya Devam et

Oyunda Kültür İklim Ve Cinsiyet Faktörü

Oyunların oluşumunda iklimin, kültürün, cinsiyetin ve yaşın etkisi büyüktür. Belirli bir kültürdeki çocuklar, çoğu oyunu bir önceki kuşaktan taklit yoluyla öğrenirler. Oyunda kültür faktörü egemendir. Örneğin, amerikan ve japon çocukları üzerinde yapılan araştırmada grup oyunları […]

Okumaya Devam et

Oyun Nedir

Oyun, çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları, kendi deneyimleriyle öğrenme yöntemidir. Oyun, sonucu düşünülmeden, eğlenmek amacıyla yapılan hakaretlerdir. Oyun, işin karşıtı olarak düşünülmektedir. Çünkü iş de belli bir sonuç söz konusudur. Piaget’ye göre oyun bir uyumdur. […]

Okumaya Devam et

Olumsuz Duyguları Yönetme Becerisi

Hayatımızı zorlaştıran ve sorunlarınızı artıran hissedişlerimiz “olumsuz duygular” olarak kabul edilebilir. Bu kaygı, korku, öfke gibi doğrudan olumsuz algılanan duygular olabileceği gibi abartılı neşe, coşku, sevinç gösterileri de alabilir. Sonuçta her iki duygu grubu da […]

Okumaya Devam et

Çocuklara Kazandırılması Gereken Değerler

Her çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren aile değerlerini hissedip yaşayarak büyür. Anne-babanın konuşmaları, tercihleri, davranışları, o ailenin hakim değerlerini yansıtır. Aile ortamında geçerli olan hakim değerler, o ailenin kişilik yapısını gösterir. Çocuklar, anne-babalarının sergilediği birçok […]

Okumaya Devam et

Sevmek Başka Kabul Etmek Başka

Anne-babalara “Çocuğunuzu seviyor musunuz?” Diye sorulursa büyük ihtimalle soruyu yadırgar, sorana da kızarlar. Çoğu da şu tür cevaplar verirler: * Sevmek ne kelime, onun için ölürüz. * Çocuk gibisi var mı? Hayatımızın anlamı o. * […]

Okumaya Devam et

Çocuğun Öz Güvenini Geliştirme

Öz güven duygusu, kişiliğin temelini oluşturur. Öyle ki bir çocuğu yetiştirirken en öncelikli konulardan biri ona özgüven duygusunu kazandırmaktır. Birçok anne-baba akademik başarıyı her şeyi üstünde tutar ama aslına bakılırsa genelde kişilik yapısı özelde de […]

Okumaya Devam et
*