TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

2 weeks önce Resmi İlanlar
Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

          Mülkiyeti Bozcaada Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Selamet Sokakta bulunan tapunun 232 ada 13 parsel nosunda kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz ile Cumhuriyet Mahallesi Şafak Sokakta bulunan tapunun 202 ada 11 parsel nosunda kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. İhalede gerçekleşecek olan satış bedelinin % 50’si peşin olarak kalan kısmı 5 ay içerisinde 5 eşit taksitte ödenebilecek olup taksitli kısım üzerinden yasal faiz oranında faiz uygulanacaktır. Arsaların satış bedelinin tamamı tahsil edildikten sonra tapuda satış işlemleri yapılacaktır. Katılımcıların ihale geçici teminatı satış işleminin ardından iade edilecektir. Bahse konu taşınmazlara ait ihale günü, ihale yeri ve zamanı, muhammen bedeli , geçici teminat tutarı ile imar durumları aşağıdaki tabloda çıkartılmıştır.

 1) İDARENİN

  1. Adresi : Alaybey Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 36 Bozcaada / ÇANAKKALE
  2. Telefon / Faks :0 (286) 697 80 81 – 0 (286) 697 86 76
  3. Elektronik Posta Adresi : bozcaada.bel.tr

2) İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN ADA PARSELİ,NİTELİĞİ,YÜZÖLÇÜMÜ, MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ,GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ VE İMAR DURUMU

Ada/Parsel Yüzölçümü Niteliği Muhammen Satış Bedeli İhale Tarihi İhale Saati Geçici Teminat
232/13 39.55 m2 Arsa 4.291.175 TL 22.11.2023 11.00 429.117,50 TL
202/11 46.10 m2 Arsa 4.218.150 TL 22.11.2023 13.30 421.815,00TL
 İMAR DURUMU
 

232/13

 

Arka Bahçe Mesafesi 2 metre bırakılmalıdır. Bahçe mesafesi bırakıldıktan sonra kalan 30.10 m2’nin tamamına imar durumu mevcuttur.
 

202/11

 

Parselin yola terki olup yola terk işlemi tamamlandıktan sonra kalan 26.92 m2’nin tamamına imar durumu mevcuttur.

 

3) İHALELERİN

a) Yapılacağı Yer : Bozcaada Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saat : 232/13 – (22.11.2023 – 11.00)                              

                               202/11 – (22.11.2023 – 13.30)

c) Geçici teminat bedeli muhammen bedelin % 10’ u nispetindedir.

4) İHALELERE KATILACAK OLAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER

Gerçek Kişilerden

a ) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin okunup anlaşıldığına ilişkin olarak imzalanması gerekmektedir

b ) Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin tahsilat makbuzu

c )  Nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt örneği

d ) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi

e )Vekaleten katılım halinde  noter tasdikli vekaletname

f ) Başkanlığımıza yapılandırma harici borcu bulunmadığına ilişkin Borcu Yoktur belgesi

g ) Şartname Ücreti 1000 TL olup Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne ödenmesi gerekmektedir

h ) 2886 ve 4734 sayılı kanuna tabi ihalelerde yasaklı olmadığına ilişkin imzalı taahhütname

Tüzel Kişilerden;

a ) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin okunup anlaşıldığına ilişkin olarak imzalanması gerekmektedir

b ) Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin tahsilat makbuzu

c ) Vergi Levhası

d ) İmza Sirküsü

e ) Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname

f ) Başkanlığımıza yapılandırma harici borcu bulunmadığına ilişkin Borcu Yoktur belgesi

g ) Şartname Ücreti 1000 TL olup Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne ödenmesi gerekmektedir

h ) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi ve yukarıda istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur

ı ) 2886 ve 4734 sayılı kanuna tabi ihalelerde yasaklı olmadığına ilişkin imzalı taahhütname

*ÖNEMLİ*:İsteklilerin ihale günü olan 22.11.2023 Çarşamba günü ihale saatinden en geç 1 saat öncesine kadar geçici teminatlarını yatırarak evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Sonrasında yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

                                                                                                                           TALİPLİLERE İLANEN DUYURULUR

      Bozcaada Belediye Başkanlığı

 

#ilangovtr Basın No ILN01929672

Bu haber 16/11/2023, Thursday günü yayınlandı, 960 defa görüntülendi
*
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com