İLAN

3 weeks önce Resmi İlanlar
Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

MADDE 1-İlçemiz Camicedit ve Tepecik mahallesinde, aşağıda adresi, muhammen aylık kira bedelleri, geçici ihale teminatları ve niteliği belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait İş yeri ve ATM yerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü Arttırma Suretiyle 3 (Üç) yıllığına Belediye Toplantı Salonunda Belediye Ihale Komisyonu huzurunda Kullanım Bedeli ihalesi yapılacaktır.

MADDE 2-İhale 21.09.2023 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Belediyemiz Toplantı Salonunda yapılacaktır.

MADDE 3-İhale Yeri Adres ve Bilgileri.

       Mülkiyeti Belediyemize ait Camicedit Mah. Vatan Cad. Otogar girişinde bulunan Bebek Bakım-Emzirme Noktası ile Tanju Büfe arasında kalan boş alana ATM Makinesi Yeri ihalesi aylık kira bedeli 6.000,00 TL ihale geçici teminatı ise 6.480,00 TL olup ihale saati 11:10’ dur.  

      Mülkiyeti Belediyemize ait Tepecik Mah. Atatürk Cad. No:133 te Gazi Ortaokulu altında bulunan İş Yerinin Kira ihalesi aylık kira bedeli 1.750,00 TL ihale geçici teminatı ise 1.890,00 TL olup ihale saati 11:20’ dir.  

                Taşınmazların muhammen kira bedeli ve geçici teminat miktarı yukarıda madde 3’de  belirtilmiştir. İstekliler söz konusu yerlerin kira ihalesine katılabilmek için muhammen kira bedelinin en az %3’ü nispetinde Geçici İhale Teminatını İhale günü saat 10:30’a kadar Belediyemiz Veznesine veya hesabına nakten yatırılacağı yada süresiz Geçici Teminat Mektubu getirecektir. İhale üzerinde kalmayan kişinin Geçici İhale Teminatı banka hesabına iade edilecektir.

MADDE 4-İsteklilerin ihaleye katılımda tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

İhaleye katılmak isteyenler belediyemize en geç 21.09.2023 günü saat: 10:30 ‘ a kadar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu), İkametgah Belgesi,Geçici ihale teminatını yatırdıklarına dair makbuz,Yer Görme Belgesi (Belediyemiz Gelir Şefliği’nden temin edilecek.)Tebligat için  Adres Beyan Formu (Belediyemiz Gelir Şefliği’nden temin edilecek.)Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge,(Belediye tarafından düzenlenecek)

İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise,istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,İhaleye girecek kişi yada kuruluşa ait banka Iban no’su.Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Odası Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sürgülerini, Kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı, Ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın sözleşme süresince devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi ile müracaatları yeterlidir.

MADDE 5-Belediyemizce yapılmış ihaleleri kazanmış ancak usulüne uygun sözleşme imzalamayanlar ile bu kişilere ortak olanlar ihaleye katılamazlar bu durumları sonradan dahi anlaşılsa ihale fesih sebebi sayılır, Belediye Başkanlığı ile kira anlaşmazlığı bulunanlar, Belediyemize kira, su, emlak vergisi, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisi ve işgaliye borcu bulunanlar borçlarının tamamını ödeyene kadar  ve  2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

MADDE 6- İhaleye katılacaklar istenen belgeleri 21.09.2023 tarihine rastlayan perşembe günü saat 10:30’a kadar Belediyemiz Gelir Şefliği’ne vermeleri şarttır.Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilecek, belirtilen gün ve ihale saatinten sonra gelen posta, kargo ve telgraf   kesinlikle kabul edilmeyecektir. (Postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

MADDE 7-Belediye ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve sürülen peyi haddi layık görüp görmemekte serbest olup, Komisyonun bu taktir yetkisine kimse itiraz edemez.İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 😎 İhale şartnamesi Bayramiç Belediyesi Gelir Şefliği’nden Ücretsiz olarak temin edilebilir.

İlgilenenlere İlanen duyrulur.

 

#ilangovtr Basın No ILN01886079

Bu haber 11/09/2023, Monday günü yayınlandı, 704 defa görüntülendi
*
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com