Usta Öğreticilerin talepleri oluştu

Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

Çanakkale Usta Öğreticiler Derneği Başkanı aynı zamanda Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülgün Kubal, yaşanan sorunlarla ilgili yazılı basın açıklamasında bulundu.

Kubal tarafından yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde kısmi zamanlı çalışan yaklaşık 98000 Kadrosuz Usta Öğretici Devlet Memurları Kanununda belirtilen sorumlulukları yerine getirmekle birlikte emeklerinin karşılığı olan sosyal haklardan mahrum kalmaktadır.

Geçici personel olarak istihdam edilen Kadrosuz Usta Öğreticiler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından memur veya sözleşmeli olarak kabul edilmemekte; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ise işçi olarak sayılmamaktadır. Bu durum; statüsü belli olmayan, iş güvencesinden yoksun, hiçbir özlük hakkına sahip olmayan, ücretleri resmi tatiller, bayramlar,doğum izinlerinde, vb. günlerde kesintiye uğrayan, aldıkları ücret asgari ücretin bile altında olan, sosyal güvenceleri olmayan eğitim emekçisi sınıfının oluşmasına yol açmıştır. Lakin son Yargıtay kararına göre ustaöğreticilerin memur statüsünde çalıştıkları tescil edilmiştir.

Aynı görevde çalışan Kadrolu Usta Öğreticiler 657 sayılı kanunun tanıdığı tüm haklardan yararlanırken, kadrosuz olarak çalışan Usta Öğreticilerin hiçbir hakka sahip olmaması, aynı hizmeti gören kamu görevlileri arasında hizmet karşılık biçimleri bakımından farklılıklar oluşturarak eşitsizliğe neden olmakta ve çalışma barışını bozmaktadır. Kadrosuz Usta Öğreticiler kurumlarina 20-25 sene hizmet etmelerine rağmen kıdem tazminatı alamamakta; emeklerine rağmen kurs onayları yenilenmezse işsiz kalmakta (Bu Durum Özellikle Pandemi Döneminde Süreklilik Arz Etmiştir, işsizlik sigortasından da faydalanamamaktadır.

Usta Öğretici puanlama sisteminde yapılan değişiklik ile Usta Öğreticilerin hizmet süreleri 10 yıl ile sınırlandırılmıştır.25 yıl hizmet veren Usta Öğreticilerin mağduriyetine sebep olmaktadır.Yıl sayısı 360 güne bölünerek toplamı 10 puan ile sınırlandırılmaktadır. Bu maddenin gözden geçirilerek, her eğitim öğretim yılına 1 (Bir ) puan verilerek yeniden düzenlenmesi gerekir.Ayrıca antrenörlük belgesine de puanlama siteminde yer verilmesi gerekmektedir.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yönetmeliğinde Usta Öğreticinin bir yıl içerisinde çalışma süresi 11 ay ile sırnırlandırılmıştır.Bu süre Havuz sistemi bir ay sürmekte göreve başlama da bir ay sürmekte iki ay boşa gitmektedir.Toplam çalışılan süre ise 10 ayı geçmemektedir.Bunun düzeltilerek hizmete ara vermeden 12 ay çalışma süresi olması için yönetmeliğin gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Kadrosuz Usta Öğreticilerimizin yaşadığı sıkıntıları gidermek ve hizmetlerinin karşılığı olan özlük hakların tesis edilmesini sağlamak için, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirtilen memur kadrolarına veya 4B sözleşmeli kadrolarına atanmaları zaruriyeti oluşmuştur” ifadeleri yer aldı.

Tunahan Ünsal


Bu haber 03/08/2022, Çarşamba günü yayınlandı, 330 defa görüntülendi
*
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com