Çanakkale hekimleri Ankara’da haykırdılar

Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve diğer sağlık emek-meslek örgütlerinin çağrısını yaptığı “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” başlıklı Beyaz Miting eylemi geçtiğimiz günlerde Ankara Anıtpark’ta gerçekleşti. Gerçekleşen eyleme Çanakkale Tabip Odası ve Çanakkale Ses Şubesi de katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından binlerce sağlık emekçisi, geçtiğimiz günlerde Anıtpark’ı doldurdu. Genç hekim ve sağlık çalışanlarının yoğun katılımı dikkat çekti.

Mitingi, birlikte organize eden emek ve meslek örgütlerinin yanı sıra, birçok demokratik kitle örgütü ve siyasi partiler de destekledi. CHP ve HDP milletvekilleri de eyleme katılan isimler arasındaydı.

Miting çağrıcısı 7 örgütün yöneticileri sırayla katılımcılara seslendi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı: “Emeğimizi değersizleştirenlere karşı, bizi küçücük poliklinik odalarına sıkıştırıp birbirimizden ayıranlara, performansa mecbur edip yoksullaştıranlara, sağlıkta dönüşümün tahrip ettiği sağlığımızın günah keçisi yapanlara, bitmeyen günlere hapsedip tüketerek kamyon altına sürenlere inat değerimizin farkındayız. Biz sağlığımızı korumak için, nitelikli, etik değerlerimizle bütünleştirdiğimiz bir hekimliği sürdürebilmek için mücadele ederken, bugün Ankara’da hep birlikte ‘Emek Bizim, Söz Bizim, Sağlık Hepimizin’ diye bir kez daha seslerimizi, direncimizi birbirine katıyoruz.” şeklinde seslendi. Taleplerinin toplum tümüne dönük olduğunu, sağlıksızlık üreten ne varsa ona karşı mücadele ettiklerini söyleyen Korur Fincancı, sağlık çalışanlarını yabancılaşmaya, parçalayıp bölmeye, düşmanlaştırmaya inat birlikte değiştirebilmenin gücüyle alanda olduklarını ifade etti. Edip Cansever’in Umuş şiirine atıfla “Gelin, o yeni başlangıçları birlikte var edelim” diyerek konuşmasını noktaladı.

SES Eş Genel Başkanımız Selma Atabey; “Sağlığı bir meta, hastaneleri işletme, hastaları müşteri ve sağlık çalışanlarını köle olarak gören bu sistemin hayata geçirdiği sağlıkta dönüşüm programı ile biz sağlık emekçilerinin emeği ucuzlatılmış, çalışma koşulları kötüleşmiş halkın sağlık hakkı elinden alınmış, gelinen aşamada ise sağlık sistemi tıkanmış ve işlemez hale gelmiştir. Koruyucu sağlık hizmetlerinden daha çok tedavi edici sağlık hizmetlerinin sunulduğu, kışkırtılmış sağlık talebi yaratan bu sağlık sistemi toplumun nitelikli sağlık hizmetine ulaşma ve hizmeti alma hakkını elinden almaktadır. Sağlığa erişim giderek hepimiz için zorlaşmakta, katkı-katılım payları ile ekonomik krizin derinleştiği bu koşullarda halkın ve bizlerin cebinden giderek daha fazla para çıkmaktadır. Oysa ücretsiz sağlık hakkı kamusal bir hak ve yaşam hakkıdır. Pandeminin ve yönetememe krizinin bir sonucu olarak daha da zorlaşan çalışma koşullarımız ve derinleşen ekonomik kriz karşısında yetkili sarı sendikanın da emekçinin değil, iktidarın yanında tutum almasıyla ekonomik haklarımız ile ilgili büyük kayıpları ve enflasyon karşısında gün ve gün eriyen ücretlerimiz ile yaşamaya çalışıyoruz. Siyasal iktidar; sağlık ve sosyal hizmetlerini üreten emekçilerin haklarını görmezden geliyor, tercihini her zaman olduğu gibi sermayeden yana kullanıyor ve bu yüzden tüm toplumsal kesimler gibi bizler de artık açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildik ve artık geçinemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara’da gerçekleşen eyleme Çanakkale’den hekimlerde katılım gösterdiler. Çanakkale Tabip Odası ve Çanakkale SES Şubesi Ankara’da eyleme katılarak, beklentilerini, taleplerini bir kez daha adeta haykırdılar.

Tunahan Ünsal


Bu haber 03/06/2022, Cuma günü yayınlandı, 518 defa görüntülendi
*
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com