Anne ve baba özellikleri

Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

Son çalışmalar, babanın eğer çocuğun doğumunda bulunduysa, çocukla daha fazla ilgilendiğini belgelemektedir ki bu da babanın erken dönemdeki ilgisinin ilerleyen dönemde göstereceği ilgi düzeyinin güçlü bir göstergesi olduğu bulgusunu güçlendirmektedir. Ve babaların çocuklarıyla ilişkilerinde zaman içinde bir süreklilik olduğuna işaret etmektedir. Ancak, yine de başkalarının erkeğin üzerinde yarattığı çocuğun doğumunda hazır bulunmama baskısına bağlı olarak, babanın doğum boyunca stresin sonraki döneminde baba-çocuk ilişkisini etkileyebileceğini not etmek gerekmektedir. Babalara bazı yeni çalışmalar, doğum öncesi ilgisine ve ilerleyen dönem baba ilgisinin doğum öncesi ve doğum anı belirleyicilerine bakmaktadır. Lis et al. (2004) hamilelik süresince babanın gösterdiği ilgiyi  ‘dışa vurumcu’, ‘araçsal’ ve ‘gözlemli’ olarak tanımlanmak. Van Egeren (2003) ise, babanın bebeklik sürecine gösterdiği ebeveyn ortaklaşmasını ve her iki ebeveynin de doğumdan önceki çocuğu büyütme motivasyonu tarafından belirlendiğini göstermiştir.

Tutarlı bir biçimde olmasa da çalışmalar babanın çocuğa olan ilgisiyle sosyal ekonomik özellikleri arasında bazı bağlar bulmuşlardır. Örneğin işsiz babalar, çocuklarıyla daha fazla zaman harcarlar kişiye göre de değişebilir. Eğitimli babalar çocuklarıyla daha ilgili olmakta ve uzun saatler çalışan babalara oranla daha çok ilgilenmektedir. Ayrıca bazı bulgular da her ne kadar genç babalar genel olarak çocuklarıyla yaşlı babalar kadar enerjik ilgilenmese de babaların yaşıyla çocuğa gösterdiği ilgi arasında önemsiz ya da ters bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Babanın psikolojik özelliklerinin de babanın çocuğa olan ilgisini etkilediği iddia edilmiştir. Bu sınırlı sayıdaki baba davranışındaki ego eksikliği gibi özgüven ve onunla mefhumların oynadığı rolle ilgilenen çalışmalar, güçlü ilişkiler ortaya koymaktadır. Ek olarak babalar ve çocuklarla yapılan araştırmalar, kendi ailesindeki ebevyn ortaklaşmasının, babanın ebeveyn ortaklaşması pratiklerini belirlediğini göstermiştir. Yeni çalışmalar, belki de bağlamsal faktörlerin ilk olarak gözlemlenen herhangi bir etnik farklılığa katkıda bulunduğunu göstermektedir.


Bu haber 13/06/2021, Pazar günü yayınlandı, 579 defa görüntülendi
*