Covid sürecindeki tedbirler sıralandı

Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Başkanı Sinan Erdoğan bir basın açıklamasında bulunarak “Devletimizin almış olduğu tedbirler, Türkiye ekonomisini oldukça müspet olarak etkilemiştir.” dedi.

Sinan Erdoğan’ın açıklaması şu şekilde; “Ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu bu zorlu süreçte yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, devletimizin almış olduğu tedbirler, Türkiye ekonomisini oldukça müspet olarak etkilemiştir. Bu çalışmaları ve gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak ve sizleri bilgilendirmekten onur duyarım.

1-18 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ekonomi ve istihdam açısından son derece önemli ve kapsamlı 100 milyar TL’lik “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi açıklanmıştır. Daha sonra ilâve edilen muhtelif destek ve programlarla toplam desteğin 200 milyar TL’ye ulaştığı yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştır.

KOBİ’lerin finansmanda yaşadığı sıkıntı ise bankalara karşı yeterli teminat gösterememelerinden dolayı kredi almada güçlük yaşamalarıdır. Buna karşı KOBİ’lere destek sağlayan Kredi Garanti Fonu (KGF) süreçten olumsuz etkilenen firmalara ve KOBİ’lere öncelik verilecek şekilde destek yoluna gitmiştir. Bu doğrultuda, 30.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine destekli KGF kefaletleri için belirlenen mevcut 25 milyar TL’lik bütçe 50 milyar TL’ye çıkarılmıştır. Ayrıca Hazine destekli KGF kefaleti limiti de 250 milyar TL’den 500 milyar TL’ye çıkarılıp, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 3 yeni kredi kefalet programı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında protokol imzalanmıştır.

KGF tarafından verilmesi planlanan desteklere ilâve olarak 25 Mart 2020 tarihinde “torba kanun” yasalaşmasıyla finansmana erişimde teminat sıkıntısı yaşayan küçük-büyük tüm işletmelerin açılacak paketler dâhilinde toplam 450 milyar TL’den fazla kredi imkânından yararlanması sağlanmıştır. Ayrıca verilen destekler arasında firmalara ve vatandaşlara yönelik krediler de vardır. Kamu bankaları işletmelerin 20,5 milyar TL’lik; 795 bin vatandaşın da 40,6 milyar TL’lik kredi borcunu ötelemiştir. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kamu bankaları ve Türkiye Bankalar Birliği kredi ödemelerine ilişkin gecikmelerinden kaynaklı sicile yansıyabilecek olumsuz kayıtlara yönelik düzenlemeler yapmıştır. Pandeminin sıcak olduğu 2020 yılının ilk aylarından itibaren mesela yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, TEDAŞ’ın elektrik alacakları gibi bazı borçlar da bu kapsamda yapılandırılma yoluna gidilmiştir

Bu tür borç ötelemeleri vergiler ve kredilerle ilgili düzenlemelerin yanı sıra, bireysel destek sağlanmasına dair alınan muhtelif tedbirler ve yapılan uygulamalar da bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 18 Mayıs 2020 tarihinde, 5,5 milyon kişiye 1000’er TL tutarında nakdi destek ödemesi yapıldığını duyurmuştur ve sosyal yardımlarda da bazı artışlara gidilmiştir

COVID-19 Pandemisinin sebep olduğu ekonomik krizin çalışma hayatına ve istihdama ilişkin olumsuz etkilerine karşı alınan tedbirler içerisinde en dikkat çekenleri “işten çıkarma yasağı”, “kısa çalışma ödeneği” ve “asgari ücret desteği”dir. 18 Mayıs 2020’de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakit desteği ile 4,5 milyondan fazla kişiye 6 milyar TL nakdi yardım yapıldığını açıklamıştır.

2 Aralık 2020 tarih ve 31322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla istihdam teşviklerinde ve normalleşme desteğinde süre uzatımına gidilmiştir.

İlave İstihdam Teşviki ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecektir.

Normal çalışma düzenine geçen iş yerlerimiz için Normalleşme Desteği adı altında destekler de devam etmektedir. Bu sayede istihdamı korumak hedeflenmiştir.

Halk sağlığını korumaya yönelik ülke çapındaki çok sayıda hizmetten bir diğeri ise; Covid-19 aşısı ve tedavisi ücretsiz olarak tüm halkımızın istifadesine sunulmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda ‘’fiyat istikrar komitesi’’ oluşturulmuştur. Oluşturulan bu komiteyle, haksız fiyat artışları önlenecektir.

Gıda kaybı israfının önüne geçmek için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Tarlada ve hallerde kalan ürünler halkımızdan satın alınarak muhtaç ailelere dağıtılmaktadır.” dedi.

Ş. Ezgi Tuncel

 

 


Bu haber 08/05/2021, Cumartesi günü yayınlandı, 293 defa görüntülendi
*