“Sözde ekoturizm” uygulamalarına dur denmeli…

Deva Partisi Çanakkale İl Yerel Yönetimler Şehircilik Doğa Hakları ve Çevre Başkanı Ersin Ergenekon, Çanakkale’deki ekoturizm uygulamaları ile ilgili açıklamalarda bulunarak; “Son yıllarda, mevzuatta yeri olmamasına rağmen 1/100.000 ölçekli çevre düzenleme planlarında karşımıza çıkan ‘ekoturizm’ kavramı, ülkemizin çeşitli bölgelerinde tarım alanlarında turizm amaçlı yapılaşmayı mümkün kılarak, kırsal kültürü, tarımsal üretimi ve doğal yaşamı tehdit ediyor.” dedi.

Ersin Ergenekon sözlerine şu şekilde devam etti; “Dahası, Çanakkale’de tarım alanlarını ‘ekoturizm’ adı altında yok eden, üçte birinin imar planları onaylanmış olan yaklaşık 400 projede yapılmak istenen işlerin ne “eko” ile ne de “turizm” ile ilgisi var. Ekoturizmin amacı, turizm geliri beklentisiyle yerel halkın üretim faaliyetlerine müdahale etmemek, kırsal kesimler ve doğal koruma alanlarında mevcut olan dokuyu bozmamak iken; hazırlanan toplu konut tatil sitesi projeleri, tarım ve hayvancılık yapan yöre halkını mülksüzleştirerek bölgemizin doğal ve kültürel zenginliklerini eritiyor.

Çok az sayıda insanın lüks yazlık konut sahibi olması karşılığında tarım alanlarının yok edilmesi, nesiller boyu etki edecek çevresel sonuçları bir yana, ekonomik anlamda da sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı değildir.

Demokrasi ve Atılım Partisi olarak ‘ekoturizmin’ yerel halka ekonomik katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ancak mevcut uygulamaların amaçtan sapılarak aşırı betonlaşmaya neden olacağı endişesini taşımaktayız. Parti olarak ülkemizin doğa zenginliklerini, ekoturizm için büyük bir şans olarak görmekteyiz. Bu amaçla; ekoturizm için bölgeler belirleyip, bölge halklarını ve turizm profesyonellerini doğal ve kültürel zenginliklerimizi koruma konusunda bilinçlendirmek için eğitimler vereceğiz. Ekoturizmi yerel halkımız için sürdürülebilir bir gelir kaynağı haline getireceğiz.” dedi.

Haber Merkezi


Bu haber 07/05/2021, Cuma günü yayınlandı, 232 defa görüntülendi
*