Gıdım gıdım hak kaybı

Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

İfade hürriyetine dair Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi  ‘Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına engel değildir.

Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir.’ şeklinde iki ayrı bölümden oluşuyor.

Bu bağlamda ifade hürriyeti kanaat özgürlüğünü, haber alma özgürlüğünü, bilgi ve fikir aktarma özgürlüğünü ve iletişim araçlarının da özgürlüğünü kapsamaktadır. Dikkat edilmesi gereken iki nokta ise sınırlamaların kanunla öngörülmesi ve demokratik toplumda zorunlu olmasıdır.

Bizim de tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin basın ile ilgili maddesi olan bu 10. Madde basın mensuplarının işlerini yapabilmesinin güvencesi. Ama 30 Nisan’da öyle bir karar alındı ki hepimiz şaşkınlıkla dinledik. Karara göre görev başındaki polisin görevi kapsamının dışına çıkıp çıkmadığını fotoğraf ve video yoluyla belgelemek artık yasak.

Ne oldu İnsan Hakları Sözleşmesi’ni tanımayan bir ülke olmaya mı karar verdik? Demokratik yönetim sisteminden vaz mı geçtik? Biri biz vatandaşları ve gazetecileri bu konuda aydınlatabilir mi lütfen? Belli belirsiz yasal dayanağı olmayan uygulamalar kafa karışıklığından başka bir işe yaramıyor çünkü.


Bu haber 01/05/2021, Cumartesi günü yayınlandı, 115 defa görüntülendi
*