Üniversite Öğrencilerinin Parlamenter Hükümet Sistemi Hakkındaki Görüşleri

Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

Her bir ülkenin ticari, kültürel ve tarihi geçmişi olduğu gibi siyasal bir geçmişi de vardır. Türkiye’nin de geçmişten bugüne kadar köklü bir siyasal tarihi mevcuttur. Tarihin her çağında olduğu gibi günümüzde de hangi hükümet siteminin ülkemize daha uygun olduğu konusunda hem halkın içinde hem de akademik alanda tartışmalar sürmektedir. Bu konu ile ilgili olarak halen akademik araştırmalar yapılmaktadır. Günümüzde dünyada en yaygın hükümet sistemlerinin önünde parlamenter, başkanlık ve yarı-başkanlık sistemleri gelmektedir.

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin (ağırlıklı olarak Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri) parlamenter ve diğer hükümet sistemleri hakkındaki görüşlerini öğrenmek ve değerlendirmektir. Bunun ile ilgili üniversite öğrencilerinin arasında bir anket araştırması yapılmıştır. Demokrasi, ifade özgürlüğü, siyasal haklar gibi birçok başlıkları içeren bu araştırma bilimsel ve akademik bazda ele alınmıştır.

Araştırmanın ilk başlığı şudur: ‘Demokrasiyi sağlayabilecek en iyi hükümet sistemi hangisidir?’. Öncelikle çok karıştırılan ve yanlış kullanılan kavram olan demokrasi kavramını açıklayalım. Demokrasi günlük hayatta halkın yönetimi olarak kullanılır, ancak sadece halkın yönetiminden ziyade daha kapsamı ve geniş içeriğe sahiptir. ‘Demokrasi, daha gelişmiş bir tabirle yöneticilerin adil, özgür ve düzenli seçimler yoluyla halk tarafından ve halkın içinden seçildiği yönetim biçimi olarak ifade edilebilir’ (Murat Aktaş Demokrasi kavramına eleştirel bir bakış /sayfa 90). Anket sonucunda ise öğrencilerin %60’ı parlamenter hükümet sisteminde, %30’ı ise başkanlık sisteminde demokrasinin daha iyi sağlanabileceğini düşünmektedir. Katılımcıların 2/3’si parlamenter hükümet sisteminin en önemli avantajını uzlaşmacı ve paylaşımcı yapıya sahip olması olarak görmektedir. Dezavantajına gelecek olursak ise parlamenter hükümet sisteminde kararların hızlı ve etkili alınamaması eleştirilerin en önünde gelmektedir. Hesap sorulabilirlik bakımdan parlamenter hükümet sistemi yüksek destek alsa da devlet başkanının sorumsuzluğundan dolayı ağır eleştirilere maruz kalmaktadır. Yine de en önemli kavramlardan biri olan hukukun üstünlüğü hangi hükümet sisteminde sağlanabileceği sorusuna, katılımcıların %50’si parlamenter, %30’ı ise başkanlık sistemini tercih etmiştir.

Son başlığımızda ise Türkiye’ye hangi hükümet sisteminin daha uygun olduğu tartışılmıştır. Katılımcıların %53’i parlamenter, %32’si ise başkanlık sisteminin Türkiye’ye daha uygun olduğunu düşünmektedir.

‘Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir’(Madde-1, 1982 Anayasası). Ülkemizin aydınlık geleceğinin imajı olan gençlerimiz, Türkiye’yi daha iyi bir konuma getirebilmesi için adil, özgürlükçü, hukuk ve demokratik bir ülkeye ihtiyacımız vardır. Bunu ise, ancak tüm ulusumuzun ortak çabalarının sonucunda ulaşabileceğimize inanıyorum.

Suleyman Amannazarov

Çomü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Sbky Bölümü

3. Sınıf Öğrencisi


Bu haber 02/04/2021, Cuma günü yayınlandı, 225 defa görüntülendi
*