Kİ KARE TESTİNİ ANLAMAK

2 ay önce Güncel Yazarlar
Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

Ki-kare testi istatistik bilimi içinde bir sıra değişik problemlerde kullanılan  bazıları parametrik sınama ve diğerleri parametrik olmayan sınama  yöntemidir. Temeli, gözlenen ve beklenen frekanslar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığıdır.

Ki-kare testleri genellikle hipotez testinde kullanılır. Bu testler için,  deneydeki toplam değişken ve örnek sayısına bağlı olarak belirli bir sıfır hipotezin reddedilip reddedilemeyeceğini belirlemek için serbestlik dereceleri kullanılır. Herhangi bir istatistikte olduğu gibi, örneklem büyüklüğü ne kadar büyükse, sonuçlar o kadar güvenilirdir.

 

Ki kare testi,

  • İki yada daha çok grup arasında fark olup olmadığının testinde
  • İki değişken arasında bağ olup olmadığının testinde
  • Gruplar arası homojenlik testinde,
  • Örneklemden elde edilen dağılımın istenen herhangi bir teorik dağılıma uyup uymadığının testinde (uyum iyiliği testi)
  • Kontenjans katsayısının hesabında kullanılır.

 

Gruplararası Farklılık Testi: Ki kare testi ile iki yada daha çok grubun birbirlerinden farklı dağılıp dağılmadıkları test edilebilir.

 

Bağımsızlık veya Bağımlılık Testi: Nitel iki değişkenin arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını incelemek için kullanılır. H0’da ilişkinin olmadığı, HA’da ise ilişkinin olduğu iddia edilir.

 

Homojenlik Testi: İki örneklemin homojen olup olmadığını incelemek için kullanılır. H0’da örneklemlerin homojen olduğu, HA’da ise homojen olmadıkları iddia edilir.

 

Uyum İyiliği Testi: Uyum testi normal dağılım testidir. Gözlenen değişkenin beklenen bir dağılıma uygun olup olmadığı yada gözlenen iki değişkenin aynı dağılıma sahip olup olmadığını incelemek için kullanılır. H0’da dağılıma uygunluğu, HA’da ise uygun olmadığı iddia edilir.

 

Kontenjans Katsayısı: İki nitel değişken arasındaki ilişkinin derecesini verir.

 

Yazan: Damla Turan

 


Bu haber 28/11/2020, Cumartesi günü yayınlandı, 205 defa görüntülendi
*