Yapılandırmada son tarih 31 Aralık

2 ay önce Güncel
Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

Çanakkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Soykan, başta vergi ve sigorta prim alacakları olmak üzere bir çok kamu alacağının yeniden yapılandırılarak tahsil edilmesine imkan sağlayan “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” hakkında merak edilen soruları cevaplandırdı.

Başkan Hüseyin Soykan konu ile ilgili yaptığı açıklamada “ Bilindiği üzere 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık 4 Milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren bu kanun ile devletimize ödenmesi gereken 500 Milyar liralık borç daha düşük faiz ile daha uzun bir süreye yayılarak yapılandırılabilecek. 7256 Sayılı Kanun genel olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, Belediyelere, Gümrük Müdürlüklerine, Özel İdarelere Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına olan borçlarının yapılandırılması ile ilgili hükümler içeriyor” dedi.

Yapılandırmada en çok hangi borçların yapılandırılabileceği konusunun merak edildiğini söyleyen Başkan Soykan , “ Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı kredilerin, Özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü’nün sundukları hizmet nedeniyle doğan alacakları, TÜRMOB, TOBB, TESK, Barolar Birliği, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları, KOSGEB’in kredi alacakları, Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler yapılandırma kapsama giriyor. Ecrimisiller, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, trafik, seçim, nüfus para cezaları, karayolları taşıma kanununa göre kesilen para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları, su, atık su ve katı atık alacaklarıda ,yapılandırma kapsamına giriyor. Kanun kapsamında sadece kesinleşmiş alacaklar yapılandırılabilecek. Mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar ile 31 Ağustos 2020 tarihinden sonraki borçlar ise kanun kapsamında yeniden yapılandırılamayacak. Ayrıca adli para cezaları, düzenleyici denetleyici kurullar tarafından verilen idari para cezaları, COVID-19’la mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen para cezaları ve yasak yerlerde tütün kullanımı nedeniyle verilen para cezaları 7256 sayılı kanunun kapsamı dışında tutulacak.

Kanundan yararlanmak için ilk 2 taksitin zamanında ödenmesi gerekiyor. İlk iki taksitten sonra ise, bir takvim yılında 2 taksit süresinde ödenmezse yapılandırmanın devam edebilmesi için borçlulara bir şans daha verilecek. Bu ödenmeyen 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilebilecek. Yapılandırılan taksitlerin bir kısmı ödenmezse ödenen tutarlar yapılandırma kapsamında olacak ödenmeyen kalan borçlar ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde takip edilerek tahsil edilecek” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

 


Bu haber 27/11/2020, Cuma günü yayınlandı, 209 defa görüntülendi
*