“Hastayız, Üzgünüz, Öfkeliyiz!”

Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Çanakkale Şubesi tarafından, geçtiğimiz gün Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi önünde, basın açıklaması yapıldı. Sağlıkçıların talepleri bir kez daha madde madde kamuoyu ile paylaşıldı.

Geçtiğimiz gün, SES tarafından, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi önünde, basın açıklamasında bulunuldu. Sağlıkçılar bir kez daha taleplerini kamuoyu ile paylaştılar.

SES tarafından yapılan basın açıklamasında, “Salgına karşı yeterli önlem alınmaması, etkili bir mücadele yürütülmemesi ve mücadelenin yalnızca hastaneler ve sağlık çalışanları üzerinden yapılması nedeniyle sağlık çalışanları olarak tükendik.

Ağır koşullarda çalışan, hak ettiği ücreti alamayan, giderek artan oranda sözel ve fiziksel şiddetin mağduru olan sağlık çalışanları, en önemli ve en değerli insan kaynağıdır. Pandemi süreci bu gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur.Sağlık çalışanlarında COVID-19 görülme sıklığı toplumun çok üstündedir. Salgın tüm yıkıcı etkisi ile devam ederken, bu oran daha da artmaktadır. Her gün bir meslektaşımızı COVİD-19 nedeniyle kaybediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Sağlıkçılar taleplerini madde madde ilettiler
SES tarafından talepler; “İzin, dinlenme, emeklilik hakkı gibi kazanılmış haklarımıza hiçbir koşul altında dokunulmamalıdır. Hamilelere, kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine idari izin verilmelidir. Tüm sağlık çalışanları uzaktan, dönüşümlü ve eksik çalışmaya geçirilmelidir. PCR testleri haftada bir yapılmalı, grip aşısı tüm sağlık emekçilerine bir an önce yapılmalıdır. Güvenli çalışma ortamı sağlanmalı, sağlıkta şiddet önlenmelidir.

Bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin temel ücretleri yoksulluk sınırının üzerinde düzenlenmelidir. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) kayıtlarında bulunan ‘sağlık çalışanı’ ibaresi altındaki tüm Covid-19 olası ve kesin olguları, meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Kamu ve özel tüm sağlık işyerlerindeki personelin tamamı işyeri esasına göre sağlık çalışanı sayılmalı ve iş kazası ve meslek hastalığından yararlandırılmalıdır.

Covid-19 nedeniyle herhangi bir sistem ya da organında geçici ya da kalıcı anatomopatolojik fonksiyonel hasar oluşanlar, SGK ilgili kurullarınca maluliyet yönünden “Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen tanıdan başka bir illiyet bağı aranmaksızın” değerlendirilmelidir. SGK’ nın yetkili kurullarının değerlendirmesiyle belirlenen “Meslekte Kazanma Gücü Azalma Oranına (MKGAO)” göre, yasal gereklilikleri özlük haklarına yansıtılmalıdır. Covid-19 kaynaklı vefat edenlerin birinci derece yakınlarının da, meslek hakları yasal getirisinden yararlanması sağlanmalıdır” cümleleri ile ifade edildi.

Tunahan Ünsal


Bu haber 24/11/2020, Salı günü yayınlandı, 307 defa görüntülendi
*