Toplumsal cinsiyet eşitliğinde 4. sıradayız

Nüfusu 100.000’in üzerinde 234 ilçenin temel alınarak değerlendirildiği “İlçe Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi” araştırmasında, Çanakkale Merkez İlçe, genel skorda, 4. sırada yer aldı.

Nüfusu 100.000’in üzerinde 234 ilçenin temel alınarak değerlendirildiği “İlçe Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi” araştırmasında, Çanakkale Merkez İlçe, genel skorda, 4. sırada yer aldı. Genel skorda ilk 10’a giren ilçelerden beşi İstanbul, üçü İzmir diğer iki ilçe ise Çanakkale ve Ankara’da bulunuyor.

Yanındayız Derneği ve İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ortak hazırladığı “İlçe Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi 2020” dört alt boyuttan meydana geliyor. İlk boyut, politik katılım ve karar alma, ikincisi eğitim, üçüncü boyut ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim, son boyu ise sağlık ve spor. Ayrıca bu boyutlarda sırasıyla 6, 5, 9 ve 7 olmak üzere, çalışmada toplam 27 gösterge kullanıldı.

Politik katılım ve karar alma boyutunda Kadıköy, Karşıyaka, Bakırköy, Beylikdüzü ve Çanakkale’nin Merkez İlçesi ilk beşi oluştururken eğitim boyutunda ilk beşe giren ilçeler, Beşiktaş, Bornova, Bahçelievler, Karşıyaka ve Muğla’nın Menteşe oldu. Ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim boyutunda ilk beşe giren ilçeler ise Karşıyaka, Çukurova, Konyaaltı, Mersin’in Yenişehir ilçesi ve Beşiktaş. Sağlık boyutunda ise ilk beşe, üç Gaziantep ilçesi ve Yalova ile Bolu’nun Merkez İlçeleri girdi.

Çanakkale’nin, politik katılım ve karar alma boyutunda belediye başkan yardımcısı sayısı alt kategorisinde kadın sayısı 3 erkek sayısı ise 2 olarak belirlendi ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından ili üst sıraya taşıdı. Belediye müdür sayısı ve belediyede müdürlerin yönettiği toplam yıllık bütçe kategorilerinde ise belediyede müdür sayısı kadın erkek oranı bakımından %0,57 olarak saptandı. Yönettikleri bütçe miktarı ise 129.329.000 olarak tespit edildi.

Eğitim boyutunda ise okuma yazma bilme oranın kadın ve erkeklerde eşit olduğu saptanırken lise mezunu oranı da neredeyse eşit olarak tespit edildi. Üniversite ve lisansüstü kategorilerinde ise oranın oldukça yüksek olduğu gözlemlendi. Ortalama eğitim süresi ise kategoriler arasında en düşük orana sahip ancak Türkiye geneline bakıldığında oldukça yüksek.

Öte yandan ekonomik hayat ve kaynaklara erişim boyutunda Çanakkale, tapu sahipleri ve tüm mülkiyet satışlarında satın alınan tapu sayısı kategorisinde üst sırada yer aldı.

Ş. Ezgi Tuncel


Bu haber 20/11/2020, Cuma günü yayınlandı, 320 defa görüntülendi
*