Çorum katliamının üzerinden 40 yıl geçti…

Çanakkale Eğitim Sen tarafından yapılan KESK Yürütme Kurulu açıklamasında 40 yıl önce yaşanan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği Çorum katliamına değinilerek “KESK olarak, bu topraklarda yaşayan herkesin farklılıklarıyla birlikte, eşitçe ve özgürce var olabileceği bir yaşamı talep ediyoruz. Katliamlarla yüzleşmenin ancak bu katliamların failleriyle, arkasındaki güçlerle, ayrımcı, eşitsizlikçi, gerici politikalarla yüzleşerek gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Yitirdiğimiz canların önünde saygıyla eğiliyor, eşit, özgür, laik, demokratik ve barış içinde bir yaşam için mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz” denildi.

Çanakkale Eğitim Sen tarafından yapılan KESK Yürütme Kurulu açıklamasında 40 yıl önce yaşanan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği Çorum katliamına değinilerek şöyle dendi:

“Bundan tam 40 yıl önce, bir buçuk ay boyunca Çorum’da Alevi katliamı yaşandı. 57 can, insanlık dışı yöntemlerle katledilirken, toplumsal hafızamız, izleri asla silinemeyecek travmalara, yağma ve talana, işkencelere, tecavüzlere tanık oldu.”

“ASİMİLASYON VE KATLİAM TEHDİTLERİ VARLIĞINI GİTTİKÇE GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRÜYOR”
“Aydınlığı, bilimi, laikliği, seküler yaşamı yok edip ülkeyi ortaçağ karanlığına boğmak isteyenlerin Maraş’ta başlayan katliam politikaları, Çorum’da, Sivas’ta, Malatya’da sürdü. Kendisinden olmayanı yok sayan bu yaklaşım bu toprakları ateşe vermekle yetinmedi, makbul görülmeyen, ötekileştirilen her inanç, her kimlik yoğun bir katliam ve yok etme politikasının hedefi haline getirildi. Hala içimizin yanmasına neden olan bu katliamlar, bugün eşitliğe, özgürlüğe, laikliğe ve barışa dair sesimizin daha gür ve yüksek çıkmasını zorunlu kılıyor. Çünkü ötekileştirme, yok sayma, yaşam hakkını tanımama, asimilasyon ve katliam tehditleri varlığını gittikçe güçlendirerek sürdürüyor.”

“MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK”
“KESK olarak, bu topraklarda yaşayan herkesin farklılıklarıyla birlikte, eşitçe ve özgürce var olabileceği bir yaşamı talep ediyoruz. Katliamlarla yüzleşmenin ancak bu katliamların failleriyle, arkasındaki güçlerle, ayrımcı, eşitsizlikçi, gerici politikalarla yüzleşerek gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Yitirdiğimiz canların önünde saygıyla eğiliyor, eşit, özgür, laik, demokratik ve barış içinde bir yaşam için mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.”

Esra Çanlı