“Geri dönülmez yıkımlar yaratır”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çanakkale Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Çoklu Baro Sistemi’ne tepki gösterilerek “Baroların bölünmesi, mesleki sorumluluk ve yurttaşlık bilinci yerine siyasi görüş, mezhep, etnik kökene dayalı meslek örgütlenmesinin önünü açacaktır ve tüm bu sonuçlarıyla ülkemizde zaten çok ciddi yaralar almış olan hukuk devleti ilkesinde geri dönülemez yıkımlar yaratacaktır” denildi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çanakkale Şubesi tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ve çoklu baro yapılanmasına yol açacak olan yasa tasarısına karşıyız. Bu tasarıya karşı olan başta barolarımız olmak üzere ülkemizin tüm demokratik kuruluşlarının yanındayız.”

“Barolar, sıradan meslek kuruluşları değildir; barolar ve avukatlar hukukun kurucu unsuru olan savunmayı temsil eder. Barolar ve avukatlar, kamusal yaşamın başladığı ilk dönemlerden itibaren başta devlet erki olmak üzere tüm otoritelere karşı halkın hak arama hakkının güvencesi ve savunucusudur.”

“Barolar, hak arama özgürlüğünün, adil yargılanma hakkının, hukuki güvenlik ilkesinin, hukuk devletinin ve bu kavramların toplamının sonucu olan demokrasinin temel öznesidir. Baroların bölünmesi, baroların demokratik baskı unsuru olma gücünün zayıflatılmasına, baroların etkisizleştirilmesine ve sonuçta demokratik toplum yaşamından önemli bir geriye gidişe neden olacaktır.”

“TEHLİKE VE SORUN TÜM TOPLUMU BİRİNCİ DERECEDEN İLGİLENDİRİYOR”
“Baroların bölünmesi, avukatlık mesleğinin baroya göre dönüştürülmesine ve şekillenmesine; yurttaşların tercih ettiği avukatın üyesi olduğu baroya göre ayrıma, adaletsizliğe uğramasına neden olabilecek tehlikeli bir adımdır. Baroların bölünmesi, baroya göre yargılama yapılması ve baroya göre karar verilebilmesinin önünü açar. Baroların bölünmesi, mesleki sorumluluk ve yurttaşlık bilinci yerine siyasi görüş, mezhep, etnik kökene dayalı meslek örgütlenmesinin önünü açacaktır ve tüm bu sonuçlarıyla ülkemizde zaten çok ciddi yaralar almış olan hukuk devleti ilkesinde geri dönülemez yıkımlar yaratacaktır.”

“Baroların bölünmesi, sadece hukukçuların, baroların ve avukatların sorunu değildir; tehlike ve sorun tüm toplumu birinci dereceden ilgilendirmektedir. Hukuk devleti, herkesin ve her şeyin tek ve yegane güvencesidir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, savunmanın ve halkın avukatlarının sonuna kadar yanındadır.”