“Çoklu Baro FETÖ Projesidir”

CHP Çanakkale Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, ‘Çoklu Baro Sistemi’ne tepki göstererek “Çoklu baro bir FETÖ projesidir. Bunu tüm hukukçular biliyor. Tüm siyasetçiler biliyor. Bu gün bir FETÖ projesi saray iktidarı tarafından maalesef hayata geçirilmek isteniyor” dedi.

CHP’li Muharrem Erkek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “2010 referandumunu hatırlayalım. 2010 referandumunda amaç yargıyı ele geçirmekti. Güzel maddelerle süslenmişti o anayasa değişikliği paketi. Ondan sonra yargı FETÖ’ye teslim edildi. İşte o referandumdan sonra, 2012-2013 gibi bu sefer yargının kurucu unsuru olan barolar, avukatlar ele geçirilmek istendi. Çoklu baro bir FETÖ projesidir. Bunu tüm hukukçular biliyor. Tüm siyasetçiler biliyor. Bu gün bir FETÖ projesi saray iktidarı tarafından maalesef hayata geçirilmek isteniyor. Şunu özellikle vurgulayayım, barolar bir kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü, kamu hukuku tüzel kişisi, avukatlık bir kamu hizmeti ama baroların diğer meslek örgütlerinden ayrılan çok önemli bir yanı var. Mesela barolar avukatlık kanununda yazar. Yasal bir mecburiyet yüklüyor barolara. Nedir bu mecburiyet? Diyor ki yasa; sen barolar olarak, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, demokrasiyi savunmak ve korumak zorundasın diyor. Aynen böyle, korumak ve savunmak. Niye bunu anlatıyorum. Diğer meslek örgütleri diyelim Tabipler Birliği’miz Eczacılar Birliği’miz, TMMOB Mimarlar Mühendisler Oda’mız, onlar için hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi bir duyarlılıktır, önemlidir. Ama barolar için bir yasal mecburiyettir. Onun için barolar demokrasiden yana siyaset üstü tavır koyuyorlar. İktidarda kim olursa olsun, barolar onu rahatsız eder çünkü insan hakkı ihlallerini iktidarlar yapar muhalefet değil. İktidarda yarın biz de olsak bizim iktidarımızda da bir hukuksuzluk olsa barolar tavır koyar. Onun için barolardan rahatsız oluyorlar, onun için özgür basından rahatsız oluyorlar.”

“Uganda’nın Gerisine Düştük”
Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile ilgili olarak da “maalesef saray iktidarının yanında duruyor” sözlerini kullanan Çanakkale Milletvekili konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bir taslak hazırladılar avukatlık kanununda değişiklik yapıyorlar. Delege yapısını değiştiriyorlar, çoklu baroyu getiriyorlar, avukatlık kanununda değişiklik yaparken baroların haberi yok. Adalet bakanlığının haberi yok. Bizim haberimiz yok. Meclise sunulduktan sonra teklifi ancak görebiliyoruz. Şimdi çağdaş dünyada da Kıta Avrupası’nda da tekli baro vardır. İspanyada 83 şehir vardır. 83 il barosu vardır ve bütün avukatlar üye olmak zorundadır. Almanya’da böyledir.”

“Türkiye’nin önceliği baro seçimleri mi? Siz önce tarafsız bağımsız yargıyı tesis edin. Hâkimler Savcılar Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi bunları bağımsız kılın. Güçlü kılın. Bu gün adalet sistemine güven kaldı mı? İfade özgürlüğünde, hukukun üstünlüğünde, basın özgürlüğünde Uganda’nın gerisine düştük. Yani özgür olmayan ülkeler kategorisinde Türkiye, neden adalet olmadığı için. Adaletin sacayağı nedir? Sav, savunma, karar. Zaten savcıyla yargıcı ele geçirdiniz şimdi savunmayı, baroları ele geçirmeye çalışıyorsunuz.”

Esra Çanlı