“Telafisi mümkün olmaz olumsuzluklar yaratır”

Saadet Partisi Çanakkale il başkanı Süleyman Saçıkara’nın yaptığı basın açıklamasında; Saadet Partisinin Çoklu Baro Sistemiyle ilgili genel görüşlerini aktardı. Yanlış ve kişiye özel uygulamaların, telafisi imkânsız olumsuzluklar yaratacağını dile getirdi.

Saadet Partisi Çanakkale il başkanı Süleyman Saçıkara, açıklamasında şöyle dedi: “Demokratik hukuk devletlerinde, meslek kuruluşları kamuoyunun oluşmasında etkin ve etkili olması beklenen demokratik kitle örgütleri ve baskı gruplarıdır. Bir meslek odasının kuruluş amacına uygun bir şekilde, yapılan işleri bilimsellik ve kamu yararı doğrultusunda değerlendirip, uygun olmadığının tespiti durumunda kamuoyunu aydınlatıcı açıklamalarda bulunması ve gerektiğinde hukuki yollara başvurarak konunun takipçisi olabilmesi adına özerk yapılarını muhafaza etmeleri zaruridir. Barolar adalet mekanizmasının işleyişinde görev aldıklarından bu görev ve sorumlulukta büyük rol oynamaktadırlar.”

“Dünya çapında görülen bir salgınla mücadele edilen bu dönemde böyle önemli bir konunun aceleyle gündeme getirilip yeterli kamuoyu ve uzman dikkatinden mahrum bırakılması, meselenin özüne ilişkin kalıcı çözümler getirecek bir düzenleme yapılabilmesinin önünde engel teşkil etmektedir. İktidar artık kalıplaşmış siyasi stratejilerinin bir örneği olan bu çıkışla gerekli inceleme ve istişarelerin yapılabileceği ortamın oluşmasına imkan tanımaksızın işin muhataplarını hiçe sayarak dayatma çabası içerisindedir. Farklı görüşlere yakın meslek birlikleri veya barolar kurularak aynı mesleğin mensupları arasında oluşacak olan kırılma, mesleğin gerçek problemlerine çare bulmaktan uzakta, faydasız siyasi çatışmaları doğuracaktır. Çoklu Baro veya birlik sistemi, Türkiye’deki baroların da müştereken karşı oldukları bir düşüncedir.”

“Devlet desteği alan Baroların harcamalarının Baro yönetiminin eline bırakılması, baroların alt kurullarının etkili çalışmaması gibi idari zaaflar bilinmektedir. Fakat Avukatlık mesleği mensuplarının çok sayıda problemi varken, meseleyi bu şekilde çözmeye çalışmak ileride avukatlığı çok daha derin problemlerle karşı karşıya getirecektir. Avukatlık mesleğine girişin daha ciddiyetle denetlenmesi, baroların da bu konunun çözümünde paydaş olarak kabul edilerek üniversitedeki hukuk eğitimine uzanan köklü bir çözüm daha kalıcı olacaktır. Özellikle reklam yasağının uygulanamaması, bu tip konuların güncellenmesinin ve adil tanıtımın önünün açılması gibi konuların taslakta gündeme alınmış olması doğrudur. Baroların kanunla mahdut haller dışında TBB’ye ve yürütmeye karşı bağımsız olarak faaliyetlerini yürüteceği, bunun dışında baroların bu özgürlük çerçevesinde yapacağı açıklamaların baro yönetiminin özgür yaklaşımı ile alakalı olduğu ve müdahaleye çok açık bir alan olmadığı düşünülmektedir.”

 WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com