Eğitim Sen’den EBA Sistemine Eleştiri: “Yarışmayacağız, rekabet etmeyeceğiz”

Eğitim Sen Çanakkale Şubesi tarafından Çorum Katliamı’nın yıldönümü başta olmak üzere öğretmenlerin Cuma namazlarında resen görevlendirimesi, LGS ve uzaktan eğitim konularına dair yazılı açıklamalarda bulnundu.

Eğitim Sen Çanakkale Şubesi Başkanı Yasin Hacımusalar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Siyasi iktidarın kendi hegemonyasını kabul ettirmek için kontrolü altında olan tüm aygıtları kullanacağını artık biliyoruz. Hegemonyasına rıza gösteren sınıflara milliyetçilik ve muhafazakarlık üzerine inşa edilmiş bir siyasetle önderlik yapmaya çalışan siyasi iktidar, hegemonyasına muhalefet eden kesimleri de tasfiye etmenin yöntemlerini geliştirmeye çalışmaktadır. Kayyum atamaları, gözaltılar, tutuklamalar, soruşturmalar, yandaş basın ve troller aracılığıyla hedef gösterilmeler tasfiye etmeninin veya tasfiye etme arayışının farklı biçimleri olarak karşımıza çıkıyor.

“KATLİAMIN ACISINI HALA İÇİMİZDE YAŞIYORUZ”
Çorum katliamının acısını hala içimizde yaşıyoruz. İnsanların kimlikleri, inançları ve tercihlerinden dolayı katledilmesinin üzerinden 40 yıl geçti ama hala ötekileştirme politikaları devam ediyor. Ne Çorum’u, ne Maraş’ı, ne Sivas’ı, ne de 10 Ekim’i ve yaşadığımız diğer katliamları unutmayacağız, unutturmayacağız. Salgından kaynaklı kapalı olan camilerin yeniden açılışı için seçilen tarihin 29 Mayıs olması, Cuma namazı için okul bahçelerinin seçilmiş olması ve öğretmenlerin de bu namazlarda isteklerine bakılmaksızın görevlendirilmesi de rastlantı değildir. İnşa edilmeye çalışılan yeni rejimin somut bir görümüne tanıklık edeceğiz bu hafta. Sultanahmet meydanında ve okullarda kılınacak Cuma namazının “Fetih Cuması” olarak adlandırılması da oldukça manidardır. Gelecek düşlerimizden vazgeçmeyecek, yaşamımıza ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

29 Mayıs günü kılınan Cuma namazlarında erkek öğretmenlerin resen görevlendirilmesi ve namaz için okul bahçelerinin kimi il ve ilçelerde kullanılacak olması yeni bir tartışmayı başlattı. Kamu okullarının kuruluş amaçları olan eğitim ve öğretim faaliyeti dışında kullanılamayacağı açıkken ve namaz kılınabilecek çok sayıda cami mevcutken alınan kararın tartışma yaratmak maksatlı olduğu açıktır. Ayrıca, öğretmenlerin bu şekilde Cuma namazında görevlendirilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Kamu görevlileri kamusal hizmetler dışında görevlendirilemez. Bizleri içine çekmek istedikleri tartışmanın parçası olmayacak, haklarımızı ve özgürlüklerimizi savunmayı sürdüreceğiz.

20 Haziran tarihinde yapılacak olan LGS’de öğretmenlerin görev almak istememesinden dolayı MEB, görevli eksiğini resen ve kurum dışından yapılacak görevlendirmelerle çözmeye çalışmaktadır. Öncelikle, sınavın da eğitim ve öğretim sürecinin bir parçası olduğunun ve bu nedenle öğretmenler dışında görevlendirme yapılmasının sorun yaratabileceğinin unutulmaması gerekmektedir. Ayrıca, salgının hala devam ediyor olmasından dolayı öğretmenlerin resen görevlendirmeyi kabul etmemesinin çalışanların doğal ve evrensel hakları olduğunun MEB yönetimince anlaşılması gerekmektedir. MEB öğretmenlerin kararlarına ve iradelerine saygılı davranmalıdır.

“EBA YARIŞ ALANI HALİNE GETİRİLMİŞTİR”
Tüm uyarılarımıza ve eleştirilerimize rağmen MEB uygulamaları ile EBA’yı yarış alanı haline getirmiştir. Özellikle öğretmenlere puan verme ve okul içerisinde öğretmenlerin bu puanlara göre sıralanması yarışmayı ve rekabeti körüklemektedir. Bu uygulamanın hukuki dayanağı yoktur. Yasalar ve ilgili mevzuat MEB’e öğretmenlere bu şekilde puan verme ve sıralama yetkisi vermemektedir. Eğitim Sen bu uygulamanın kaldırılması için MEB’e yazı yazacak ve eğer bu uygulama kaldırılmazsa yasal haklarını kullanacaktır. Biliyoruz ki ülkenin tüm okullarında çalışmakta olan öğretmenler bu uygulamadan rahatsızdır. Bu rahatsızlığın MEB tarafından fark edilmesi için öğretmenlerin de üzerine düşeni yapacağından eminiz. Yarışmayacağız, rekabet etmeyeceğiz, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkacağız.”
Haber Merkezi