ÇOCUĞUNUZA KİTAP OKUYUN

Eğer çocuğunuzun kitap okuma alışkanlığının oluşmasını istiyorsanız önce kendi yaşamınızda kitap okuma alışkanlığını kazanmalısınız.

Hangi yaşta olursa olsun çocuklar taklit ile öğrenirler. Özellikle 2 yas itibari ile sosyal gelişimleri çevre ile olan etkileşimi önemli ölçüde artar. Bu yöntemle sadece aileden değil çevreden de birçok bilgiyi taklit ederek kazanır.

Kitap okumak kendi başına bir eylemdir. Boş zamanı değerlendirmek için okunmamalıdır. Öyleki çocuğunuzun dil gelişimi, algı yönetimi kazanması için ayrı bir zaman ayrılmalıdır.

Uykudan önce zihinsel yorgunluğu gidermek için kitap okunması faydalıdır ama gün içinde de vakit buldukça çocuğunuzla beraber kitap okumak beraber yapacağınız en etkili faaliyet olacaktır.

 

  • Kitap çocuğun algılarının farkında olmasını sağlar. Duygusal gelişimlerini ve düşünsel faaliyetlerini önemli ölçüde etkiler ve geliştirir.
  • Öğrenme kapasiteleri artar dolayısıyla dil gelişimi ve öğrenimi de hız kazanır.
  • Çocuğunuz, hikaye aracılığı ile konular arası bağlantı kurmaya ve olayları aklında tutmaya çalışarak zihinsel kapasitesini etkin tutar.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? 

Bu alışkanlığı kazandırmak için öncelikle kendimizin bu davranışı göstermemiz gerekiyor. Çocuk, gözlemini en yakın çevresinden başlayarak geliştirir ve kendi davranış alışkanlığını kazanamaya başlar. Kitap okuma alışkanlığı okumayı öğrendikten sonra bu eylemi zevkle devam ettirmek için gereklidir. Bu alışkanlığın gelişebilmesi için çocuk, kitaplarla mümkün olduğunca erken tanışmalıdır. Çocukları için kitap seçen anne babalar kitapların çocuğun yaş ve cinsiyetine uygun olmasına dikkat etmelidir. Bu konuda anne ve baba çocuk için rehber rolündedir. Evde mutlaka bir kütüphane oluşturulmalı, çocuğa oyuncakların yanı sıra kitaplar alınmalı ve her şeyden önemlisi çocuğun yanında kitap okunmalıdır. Daha erken çocukluk döneminden itibaren çocuğa yatarken masal okumak, ona kitap sevgisini kazandırmak için çok önemlidir. Bilgisayar ve televizyon, kitap okumanın önünde önemli engeller oluşturmaktadır. Aile bilgisayar ve televizyon karşısında geçirdiği zamanı kısıtlayarak çocuğa örnek olmalıdır. Çocuk boş kaldığında etrafında oyalanmak için tablet ya da bilgisayar yerine kitap bulabilmelidir. Çocuk, etrafında ne kadar çok kitap ve kitap okuyan kişi görürse kitap okuma alışkanlığını da o kadar fazla edinir. Doğum günleri ve diğer özel günlerde kitap hediye etmek veya kitap hediye almak konusunda özendirilmeli fakat yine de bu konuda baskıcı olunmamalıdır.