“Çanakkale Barosu Doğanın ve İnsanın Safındadır”

Çanakkale Barosu, İl Genel Meclisi Mayıs ayı olağanüstü meclis toplantısında oyçokluğu ile geçen RES projesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Ahmet Ozan Yılmaz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Özel bir şirket tarafından önce Gelibolu’da planlanan, ancak daha sonra İlimiz Merkez İlçesi ve Çan İlçesi sınırları dahilinde 10.906 hektar alanda kurulması planlanan 69 türbinden oluşacak Rüzgar Enerji Santralinde şimdilik 27 türbin için izin alındığını öğrenmiş bulunuyoruz. 10.906 hektar alanda kurulacak Rüzgar Enerji Santrali kapsamında Rüzgar Türbinlerinin ve ek tesislerin kurulumu için ruhsat sahasında, 4957 ağaç kesileceği ve birçok orman varlığının da tahrip edileceği yahut tamamen ortadan kaldırılacağı, projeye ilişkin ÇED dosyasından anlaşılmaktadır. Projeye dair idari ve hukuki süreç ise henüz sonlanmamıştır.

İşte tam da bu noktada Çanakkale Barosu ve Baromuz Çevre ve Kent Hukuku komisyonu üyesi avukatlar olarak belirtmeliyiz ki elbette kömürlü termik santrallere nazaran çevreye oldukça duyarlı denebilecek Rüzgar Enerji Santrallerinin tercih edilmesini ilke olarak benimsemekteyiz. Ancak yenilenebilir enerji santrallerinin kurulumunda da çevreye ve doğaya en az tahribat verilecek şekilde kurulması, ilgili bilim insanlarının görüşlerinin dikkate alınması gerektiği de tartışmasızdır. İlimiz Merkez İlçesi ve Çan İlçesi sınırları dahilinde özel bir şirket tarafından 10.906 hektar alanda kurulması planlanan santral için ise 4957 adet ağacın kesilecek olması ve özellikle proje sahasının nakliye yollarının %95 oranında orman alanında bulunması sebebiyle, projenin seçilen konumu tartışmalı hale gelmektedir. Bu nedenle aklın ve bilimin üstünlüğünün tartışmasız olduğu çağımızda, ülkemizin alanında öncü ve yetkin, başta çevre ve orman mühendisliği bölümlerinin ilgili ana bilim dallarından görüş alınması ve projenin alanının tekrar gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Nitekim yaşadığımız çevreyi ve doğamızı ilgilendiren projelerde, alanında uzman bilim insanlarının ve halkın görüşlerinin alınması neticesinde karar mekanizmalarının işletilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Katılımcı ve çağdaş demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri bunu gerektirmektedir.

Unutulmamalıdır ki Çanakkale Barosu tüm toplumsal olaylarda olduğu gibi tüm komisyonları ile birlikte çevrenin, doğanın ve insanın safındadır. Çanakkale Barosu Avukatları mücadelelerini, Çanakkale’nin yaşam alanları için doğayı, ülkemizi ve halkımızı savunan Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği içerisinde sürdürecektir.”

Haber Merkezi