RES’e Onay GESTAŞ’a Ret!

Şubat ayı İl Genel Meclisi toplantısında oylanan, oybirliği ile reddedilen RES Projesi imar planı değişikliği ve GESTAŞ Borçlanma konusu, dün yapılan olağanüstü Mayıs meclisinde yerinde gündeme geldi. İmar planı değişikliğine oyçokluğu ile onay çıkarken GESTAŞ’ın borçlanma izni bir kez daha reddedildi.

AK Parti’li ve MHP’li üyelere CHP’li bazı üyelerin de destek verdiği, ağaç katliamının yapılacağı iddia edilen proje, dün 12 ret oyuna karşın 22 kabul oyu ile geçti. Mart ayındaki toplantıda ret oyu veren 6’sı CHP’li 22 üyenin iki ayda kabul oyu vermesi dikkat çekti.

Merkez ilçe’ye bağlı birçok köyü ve Çan ilçesine bağlı köyleri kapsayan rüzgar santrali kurulmak üzere, “Enerji Üretim Alanı (RES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (RES)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği için hazırlanan binlerce ağacın katledileceği iddia edilen proje dosyasında, kurum görüşlerinin yeterince açık ve detaylı bulunmaması, vekaletname sürelerinin geçmiş olması ve projeye ilişkin yeterli bilgi bulunmaması nedeniyle reddedilmişti.

CHP’DEN 6 ÜYE KABUL OYU VERDİ

Valilik tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise gönderilen proje, dün gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda gündeme geldi. Yeni komisyonun değerlendirdiği proje, CHP’li komisyon üyeleri Güneş Pehlivan, İsmail Gürses ve Ali Şinasi Tınaz’ın şerh koymasına rağmen Komisyon Başkanı olan CHP Ezine İl Genel Meclisi Üyesi Erdinç Ceyhan’ın AK Parti’li Şener Akçay, Murat Yahya Sezgin, Hilmi Ünal ile birlikte desteklediği proje, komisyonda kabul edilmişti. Proje, Şubat ayında ret oyu vermiş olan AK Parti Grubunun tamamı, MHP Grubunun tamamı, CHP Grubundan ise Bigalı üye Hakkı Sezen, Bayramiçli üye Zeki Sezer, Ezineli Üyeler Erdinç Ceyhan ve Aşkın Gülşen, Eceabatlı Üye Halil Duymaz ve İl Genel Meclisi Başkanı olan Bayramiçli Üye Sadık Göğüsgeren tarafından verilen kabul oyu ile geçti.

İl Genel Meclisi’nden çıkan karara çevreciler tepki gösterirken, imar değişikliği ile ilgili itiraz sürecini başlatılacağı öğrenildi.

GESTAŞ’A CHP’DEN RET

Öte yandan İl Genel Meclisi, Mayıs ayı olağanüstü toplantısında da GESTAŞ’a kefil olmadı. Gemi satın alınması için İl Genel Meclisi’nden borçlanma talep eden GESTAŞ’a komisyondan ret çıkmıştı. Mecliste sayısal üstünlüğü bulunan CHP Grubu’nun hayır oyu neticesinde borçlanmaya yine onay çıkmadı.

Eylem Gözeldere