TELAFİ EĞİTİMİ VE ÖĞRETMEN İZİNLERİ

Millî Eğitim Bakanlığı, COVİD19 pandemisi nedeniyle oluşan olağanüstü durum nedeniyle eğitimi uzaktan eğitim yoluyla sürdürmektedir. Fakat hayat normale döndükten sonra TELAFİ EĞİTİMİ hazırlığında olduğu anlaşılmaktadır. Bunun için yeni bir kanun taslağı yayınlandı.

“IX – Öğretmenlerin izin ve tatilleri: Madde 50/A–

Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Ancak, bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilir. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamaz.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşuları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içerisinde tamamlanamadığı durumlarda yaz tatilinde yapılacak eğitim öğretim faaliyetleri nedeniyle Bakanlıkça öğretmenlerin izinleri kısaltılabilir. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamaz.

Yaşadığımız şu süreçte MEB, EBA TV ve eba.org.tr üzerinden uzaktan eğitim vermektedir. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutması mümkün değildir. Uzun süreler boyunca yüz yüze eğitim yapılamayan zamanlarda tabii ki telafi eğitimleri yapılmalıdır. Ancak COVİD19 pandemisi hakkında bu seneye özgü geçici maddelerle düzenleme yapılması yeterli iken ilerde de öğretmenlerin izin haklarının kısıtlanmasını mümkün kılan düzenleme yapılması sorunlara yol açacaktır.

Kalıcı bir düzenleme yapılırsa ileride görülebilecek sorunlar ve uygulamadaki sıkıntıları şu şekilde sıralayabiliriz:

· Kanun maddesine göre yerelde il veya ilçelerde, eğitim-öğretim yılı içerisinde okulların “salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşuları, vb.” nedeniyle tatil olması ve yazın telafi eğitimi yapılması ülkede eğitim birliği açısından sorunlar oluşturabilecektir.

· Ülkemizdeki iklim koşulları ve hava sıcaklıklarından dolayı, yaz aylarında eğitim yapılmasının zorlukları mevcuttur. Yaz aylarında yapılabilecek telafi eğitimi yeterince faydalı olmayacaktır.

· Herhangi bir ilçede, ilde yapılacak bir telafi eğitiminin hangi ay içerisinde yapılacağı, parça parça yapılıp yapılmayacağı değişiklikte belirli değildir.

· Öğretmenlerin izinleri ‘bir aydan az olamaz’ ifadesinde belirtilse de, bu izinlerin parça parça veya kesintisiz olup olmayacağı belirtilmemiştir.

· Ülkemizdeki tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde yaz döneminde “mevsimlik işçilik” konusunda bir gerçeğin olması, yine fayda konusunda düşünmemizi gerektirmektedir.

· Ülkemizin turizm faaliyetleri açısından, yazın eğitim yapılması sorunlara neden olabilecektir.

· Özellikle hava şartları bakımından zorlu olan il ve ilçelerde bu değişiklik ile birlikte yereldeki idari amirler tarafından ‘nasılsa yazın telafisini yaparız’ düşüncesi ile daha çok tatil verilebilir.

· Geçtiğimiz yıllarda kanunda olmamasına rağmen yönetmelik çerçevesinde Rehberlik öğretmenlerine verilen ‘tercih danışmanlığı’ görevi burada kanuni bir düzenleme olmaktadır. Görevlendirilebilir ifadeleri zorunluluk arz etmektedir.

· Öğretmenlerin izin haklarının kısıtlanması ve yaz tatilinde çalıştırılması halinde öğretmenlere ödenecek ücret konusunda düzenleme yapılmamıştır. Kanun tasarısı hatalı olduğu kadar bu yönüyle de eksiktir.WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com