Tabipler Odası’ndan 9 Maddelik ‘Corona’ açıklaması

Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Etfal Yıldırım yaptığı yazılı basın açıklamasında; COVİD-19 yeni tip Corona virüsüyle mücadele 9 maddeden oluşan ‘çözüm’ paketini kamuoyuna duyurdu.

Dr. Eftal Yıldırım tarafından yapılan açıklamada, ‘9 maddelik çözüm paketi’ şöyle anlatıldı:

1- Süreç şeffaf yürütülmeli ve Sağlık Müdürlüğü halkı günlük olarak bilgilendirmelidir. Hekimler hastalarının test sonuçları hakkında aynı gün mutlaka bilgilendirilmeli; “Kişisel Koruyucu Ekipman” ve çalışma düzeninde hiçbir aksaklık yaratılmamalı, COVID-19 hasta temas/şüphesi olanlardan başlanarak, bütün hekim ve sağlık çalışanları “hızlı test”ten geçirilmelidir. Ülkemizde de salgına karşı en ön cephede kamu-özel bütün sağlık kurumlarında COVID-19 hasta teması ya da temas şüphesi olan hekim ve sağlık çalışanlarından başlanarak, bütün sağlık çalışanlarının testlerinin hızla tamamlanmasını önemli ve gerekli bulmaktayız. Sağlık Müdürlüğü bu testlerin ne zaman geleceği, nerede ve kimlere yapılacağı konusunda bilgilendirme yapmalıdır. Öncelikli olarak sağlık çalışanlarına (kamu-özel ayrımı yapılmadan) ve şüpheli temaslı vakalara test yapılması ve evde istirahate alınması, hastalığın yayılmasını önlemek açısından çok önemlidir.

“HASTANELERDE LOJİSTİK MERKEZ OLUŞTURULMALI”

2-Test istem ve sonuçlarının Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri’nde görülebilmesi sağlanmalıdır. Salgında hastalanma ve yaşamlarını kaybetme riski en yüksek olan grupların başında, hekimler ve diğer sağlık çalışanları gelmektedir. Salgının başından bu yana sürecin başarıyla yürütülebilmesi için hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanlarının karşılanmasını, çalışma koşulları ve sürelerinin iyileştirilerek düzenlenmesini talep ediyor olmamıza rağmen, halen yeterli koordinasyon sağlanamamıştır. Bazı iyileştirmeler sağlanmakla beraber, yaşamsal aksaklıklar devam etmektedir. Ön cephede bulunan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma süreleri, bilimsel gerekçelerle düzenlenmeli ve çok uzun süreler boyunca yoğun hasta temasının önüne geçilmelidir.

3- Hekimlerin çalışma şartlarının, vardiyaların, izinli sayılacakların, COVİD hasta/şüpheli temaslı personelin eve gönderilmeden kalacağı yerlerin belirlenmesi gibi organizasyonların bir an önce yapılması; bir süre sonra iş yükü çok arttığında sağlık çalışanlarında, tükenmişliği ve dolayısı ile sağlık sisteminin çökmesini önlemek açısından çok önemlidir.

4- Koruyucu donanım sorunu bir an önce çözülmeli, tüm sağlık çalışanları kaygılanmadan donanıma ulaşacağını bilmelidir. Tüm ASM ve hastanelere düzenli şekilde kişisel koruyucu donanım tedariki için bir lojistik merkez oluşturulmalıdır.

5- Özel Sağlık Kuruluşları’nın sunduğu sağlık hizmetleri de bu koşullarda, kamusal bir hizmet olarak kabul edilmelidir. Burada çalışan hekim arkadaşlarımızın çalışmaya devam etmesi, salgının kontrol edilmesi açısından kritiktir. Bu nedenle özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının ücretlerinin, işveren tarafından garanti altına alınması gereklidir.

“SOSYAL İZOLASYON ŞART!”

6- Henüz COVID-19 hastalığı ile mücadelede kullanabileceğimiz bir aşı ve kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılabilecek en önemli müdahale; vakaların tespit edilip toplumdan izole edilmesi, tedavilerinin sağlanması ve hasta ile temas etmiş tüm temaslıların “karantina”ya alınarak takip edilmesidir. Virüsün yayılımı süreci, insanların hareketliliği ile ilgili olup mümkün olan en geniş biçimde toplumsal hareketliliğin kısıtlanmasıyla, hastalığın yayılımı azaltılabilmektedir. Bu nedenle olguların artış hızı ve hastanelerin kapasite durumu göz önüne alınarak, “sosyal izolasyon” ve “karantina” önlemlerinin alınmasında tereddüt edilmemelidir. Bugüne kadar alınan önlemler yerinde ancak gecikerek alınmış önlemlerdir. Kamu otoriteleri ve yerel yönetimlerce, insanlarımızın “evde kalması ve sosyal izolasyon” kesinlikle sağlanmalıdır.

7- Karantina süresince, zorunlu maddi gereksinimleri için çalışmak zorunda olanlara gerekli destekler sağlanmalıdır.

8-İlimizdeki tüm sağlık birimlerindeki her türlü eksikler ve sorunlar hızla giderilmelidir. Bu dönemde ilimiz Sağlık kurumlarının gereksiz yere kullanılmasının ve meşgul edilmesinin önüne geçilmelidir.

9- Bu salgının ilimizde yayılımının önüne geçilmesi ve kontrol altına alınması için, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başta Oda’mız olmak üzere diğer Sağlık Meslek Odaları ve STK’lar sürece dahil edilmelidir.

 

 WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com