“Cinsel ve uyuşturucu suçlarına indirim kabul edilemez!”

Eğitim Sen Çanakkale Şubesi, Corona virüsüyle mücadelede cezaevlerinden tahliyelerin olacağı yönündeki söylentilerle ilgili olarak yaptığı açıklamada ‘Cinsel suçlar, kadına yönelik şiddet ile uyuşturucu suçlarına ceza indirimi kabul edilemez!’ ifadelerine yer verdi.

Eğitim Sen Çanakkale Şubesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ne zaman ve nasıl biteceğini kestirmekte güçlük çektiğimiz zor bir dönemden geçmekteyiz. Korona virüsle mücadele kapsamında cezaevlerinin boşaltılması amacıyla hazırlanan kanun tasarısının taslak metninin basına yansımasıyla birlikte cinsel suçlar ile uyuşturucu suçlarına ceza indirimi öngördüğü görülmüştür. Zaten iyi hal indirimleri, haksız tahrik indirimleriyle neredeyse cezasızlıkla ödüllendirilen cinsel suç failleri cezalarının üçte ikisini yattıktan sonra salıverileceklerdir. Özellikle kadına karşı şiddet ve cinsel suçların, çocuk istismarı gibi suçların cezalandırılması aşamasında kadınların direnişleri sonucu cezalarda indirimler büyük oranda engellenmiştir. Cezaların infazları sırasında öngörülen indirimler kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı suçu faillerine cesaret verecek ve bu suçları teşvik edecektir. Ayrıca bu salıverilmelerin öncelikle mağdur kadın ve çocuklar olmak üzere tüm kadınlar için hayati bir risk ve tehlike taşımaktadır. Kişiye karşı işlenen suçların Devlet tarafından affının yaratacağı toplumsal travma ve bunun olası sosyolojik sonuçları konusunun çok taraflı değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu, bu konunun takipçisi olacağının ve üzerine düşen tarihsel sorumlulukla hareket edeceğinin açıklamasını yapmıştır.”

“Virüsten korunma tedbiri olarak evlerde kalındığı günlerde ev içinde kadınlara yönelik şiddet vakalarında artış gözlenebilir. Kadınların hayatını tehdit eden şiddet olaylarına karşı bir an önce acil eylem planı hazırlanmalıdır. Kolluk güçlerinin şiddet vakalarına müdahalesinde, koruma ve tedbir kararları alınmasında gecikmelere mahal verilmesinin engellenmesi gerekmektedir. Kadına karşı şiddette adli süreçler ertelenmemelidir, sığınma evlerinin koşulları düzeltilerek salgına karşı önlem alınmalıdır. Salgının yarattığı güvensizlik ortamında kadınlar artan şiddet vakalarından korunmalı, 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi tavizsiz uygulanmalıdır. Dayanışma ve salgın tehdidine karşı birlikte mücadele ortak sorumluluğumuz ve görevimiz olarak önümüzde durmaktadır.”

 WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com