Çanakkale’de 113 işçi alınacak

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında bulunan hizmet birimlerinde istihdam etmek üzere 14 bin personel alacağını duyurdu. Türkiye genelinde 14 bin personel istihdam edilecek olurken, Çanakkale’de de 113 sürekli işçi alımı yapılacak.

İŞKUR’un haberine göre; Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam etmek için Türkiye geneli 14 bin, Çanakkale’de 90 temizlik görevlisi, 18 güvenlik görevlisi (silahsız) ve 5 klinik destek elemanı olmak üzere toplam 113 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular, herhangi bir kuruma gelmeden İŞKUR’un esube.iskur.gov.tr adresinden, e-Devlet veya ALO 170 üzerinden 26-30 Mart tarihleri arasında elektronik (online) yapılabilecek, şahsen başvuru kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Görev yerleri Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenecek kadrolar için başvuru şartları şu şekilde ilan edildi:

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com