“Covid-19 poliklinikleri açılmalı!”

Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada “Diğer polikliniklerden ayrılacak biçimde ‘CoVID-19 poliklinikleri’ açılmalı, ‘olası olgu’ tanımı yerli olguları içerecek şekilde genişletilerek hekimler tarafından kuşku duyulan her olguya test yapılabilmelidir” denildi.

Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ciddi salgın sürecinde sağlık tesislerindeki işverenlerin ve yöneticilerin yerine getirmeleri gereken sorumluluklar anlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Enfeksiyon önleme ve kontrolü alanında bilgi güncelleme eğitimi verilmesi; kuşkulu ya da teyit edilmiş COVID-19 hastalarıyla ilgilenen sağlıkçılara ve diğer personele yeterli miktarlarda kişisel koruyucu donanım malzemelerinin temin edilmesi (maske, eldiven, koruyucu gözlük, üstlük, el antiseptiği, sabun ve su, temizlik malzemeleri); hastaların değerlendirilmesi, önceliklerin belirlenmesi, test ve tedavi edilmesi için uygun araçların temini; sağlık çalışanlarının kana, solunum sisteminden gelen ifrazata ya da şiddet olaylarına maruz kalma durumlarını, herhangi bir suçlamayla karşılaşma endişesi olmadan bildirebilecekleri ortamlar oluşturularak, önlemlerin alınması; çalışanlara, kendi kendini değerlendirme, semptom bildirimi ve hastalıkta evde kalma gibi konularda tavsiyelerde bulunma; yemek ve dinlenme aralarıyla birlikte uygun çalışma saatleri uygulamasını sürdürme; yaşamlarına ya da sağlıklarına yönelik yakın ve ciddi bir tehdit oluştuğuna ilişkin makul gerekçeleri olduğu durumlarda çalışanlara, kendilerini bu tür ortam ve durumların dışında tutma haklarını kullanma izni tanınması. Bunların yanı sıra hastane yönetimleri tarafından daha sonra yapılabilecek ameliyatlar ilk aşamada Nisan ayı sonuna kadar durdurulmalıdır.”

“ÇALIŞMA BİÇİMLERİ YENİDEN DÜZENLENMELİ”
Polikliniklerin çalışma biçimleri yeniden düzenlenmeli, MHRS üzerinden verilen randevularda süre 20 dakikada bir olarak ayarlanmalı, diğer polikliniklerden ayrılacak biçimde ‘CoVID-19 poliklinikleri’ açılmalı, ‘olası olgu’ tanımı yerli olguları içerecek şekilde genişletilerek hekimler tarafından kuşku duyulan her olguya test yapılabilmelidir. İvedi olarak bütün yurttaşlara tanı/tedavisi acil veya yaşamsal olmayan durumlar için sağlık kuruluşlarına başvuru yapmamaları çağrısında bulunulmalı, bu bağlamda yurttaşların Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirme ve danışma hatlarını daha yaygın kullanması sağlanmalıdır. Acil servisler hekim ve sağlık çalışanı açısından desteklenmelidir. Özel hastaneler de dahil olmak üzere yoğun bakım yatak sayısının olası ihtiyaç artışını karşılayabilmesi için rasyonel stratejiler geliştirilmeli, kişi başına düşen erişkin yoğun bakım sayılarındaki bölgesel/il bazlı eşitsizlikler giderilmeli ve yoğun bakımların kullanımına özen gösterilmelidir. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında; Aile Sağlığı Merkezleri’nde çalışma biçimi yeniden düzenlenmeli; 8.00-12.00 saatleri arasında aşılama, gebe-bebek takibi gibi koruyucu sağlık hizmetleri, 13.00-15.00 saatleri arasında rutin hasta muayene ve kontrol hizmetleri sunulmalı; 15.00-17.00 saatleri günlük raporların tutulması, eğitim çalışmaları ve temizlik faaliyetleri için ayrılmalıdır. Aile Sağlığı Merkezleri’nde çalışanların gereksinim duyduğu kişisel koruyucu donanımlar, ivedi olarak karşılanmalıdır.”

“Sağlık çalışanlarının yapması gerekenler ise yerleşik iş güvenliği ve sağlığı işlemlerine uygun hareket edilmesi; başkalarını sağlık ve güvenlik risklerine maruz bırakmama; işveren tarafından düzenlenen iş güvenliği ve sağlığı eğitimine katılma; hastaların değerlendirilmesinde, önceliklerinin belirlenmesinde ve tedavisinde mevcut protokollere başvurulması; hastalara saygılı biçimde, değer vererek ve müşfik davranılması; hasta mahremiyetinin korunması; kuşkulanılan ve teyit edilen vakalarda yerleşik halk sağlığı bildirim usullerinin hızla uygulanması; kişisel koruyucu donanımın gerektiği gibi giyilmesi, kullanılması, çıkartılması ve imhası… Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak; görevlerini büyük bir özveriyle yapan hekimlerin ve birlikte sağlık hizmetini ürettikleri tüm sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, görevlerinde başarılar dileriz.”

 WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com