MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN TALEPLER

Mülakat Son Bulmalı, Sıralamalar Açıklanmalıdır
20 Bin Öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Ancak öğretmenlerimiz puanlarının yanında sıralamalarını görememektedir. Tercihlerde en önemli unsurlardan biri olan sıralamalar açıklanmalıdır.KPSS puanlarının yuvarlandığını gördüğümüz bu sözlü sınavda olması gerekn geçmişte bir çok sorun yaratan mülakatların tamamen ortadan kaldırılması ve KPSS puan üstünlüğüne göre atamaların yapılmasıdır.

Milli Eğitim Şurası Acilen Toplanmalıdır.
Milli Eğitim Şûrası’nın halen yürürlükte olan yönetmeliğe göre; Milli Eğitim Bakanı’nın daveti üzerine 4 yılda bir toplanması esastır ve Bakan, gerektiğinde Şûrayı olağanüstü toplantıya çağırabilir. En son Milli Eğitim Şûrası, Aralık 2014’te yapılmıştır ve Aralık 2018’de yapılması beklenen Milli Eğitim Şûrası halen yapılmamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın köklü yenilikleri, değişimleri ve reformları gerçekleştirmek üzere eylem plan ve programlarını, strateji-kalite ve vizyon belgelerini, müfredatını kısacası politikalarını hazırlarken; MEB’in politika yapma süreçlerini daha katılımcı, etkin ve bütüncül hale getirebilecek en önemli mekanizmalardan biri Milli Eğitim Şûrası’dır. Milli Eğitim Şûra’ları; ülkemiz eğitiminin bugünün durum tespitini yapan, yarınını planlayan en geniş katılımlı toplantılardır.

Üniversite İdari Personele Tayin Hakkı Verilmeli
Üniversitelerde görev yapan idari personeller 657 Sayılı DMK hükümlerine tabi olarak çalışmasına rağmen eş, sağlık v.b. özür durumu tayin hakkından yararlanamamaktadırlar.

Yer değiştirme işlemleri sadece kurumlar arası nakil yoluyla gerçekleştirilmekte, bu durumda da idari personeller kendine gideceği bir yer aramakta ve son olarak muvafakat için kendi rektörünün insafına bırakılmaktadır.

Üniversite idari personellerinin yaşadığı bu mağduriyet son bulmalı,  YÖK bu mağduriyetleri karşılayacak bir yönetmelik çıkarmalıdır.

MEB’İN Atama ve Yer değiştirme Sistemi Değişmeli
Milli Eğitim Bakanlığı’nda sözleşmeli öğretmenlikten norm fazlalığına, özür grubundan alan değişikliğine kadar öğretmenlerin yaşadığı bir çok sorunun temel sebebi atama ve yer değiştirme sistemidir.

Öğretmenlerimiz aynı öğretmenler odasında farklı statülerde çalışmakta, sözleşmeli öğretmenlerimiz aileleri ile buluşamamakta, isteğe bağlı yer değişikliklerinin büyük bir çoğunluğu gerçekleşmemekte, aynı ilde buluşabilen kadrolu öğretmenlerimiz günde yüzlerce km yol gitmektedir.

Her yer değiştirme döneminde yapılan farklı uygulamalar da başka sorunlara yol açmaktadır. Bu dönemlerde bazen iptal hakkı tanınırken bazen tanınmamakta, bazen ikinci il içi ve il dışı hakkı verilirken bazen verilmemekte, bazen il-ilçe emri uygulanırken bazen hiç biri uygulanmamakta kısacası her yer değiştirme döneminde uygulamalar farklılık göstermektedir.

Bu sorunların köklü çözümü atama ve yer değiştirme sistemimizi değiştirmekten geçmektedir. Öncelikle mevcut durumdaki hizmet puanları ve hizmet alanları değişmeli, çalışma güçlüğü çekilen bölgelerdeki öğretmenlere teşvik verilmeli, becayiş uygulaması tekrar hayata geçirilmeli ve adil, öngörülebilir bir yer değiştirme sistemi oluşturulmalıdır.

 WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com