SORUNUNUZ HEDEFİNİZ OLABİLİR

Tekrar Merhaba. Bir önceki yazımda HEDEFSİZLİK, ÇOK HEDEF, HEDEFE KATILIM, HEDEF MOTİVASYONUN BÜYÜKLÜĞÜ, HEDEFİN YAKINLIĞI sorunlarından bahsetmiştim. Hedef sorunları ile devam ediyoruz.

  1. HEDEFİN GERÇEKÇİ OLMAYIŞI: Hedefin gerçekçi olup olmadığına daha önceki yazımda belirttiğim gibi ETKİ ALANANI VE İLGİ ALANI olarak baktığımızda anlayabiliriz. Bir hedef, kişinin başarabildiklerinin, yeteneklerinin çok altında ya da çok üstünde olursa ETKİ ALANI olarak gerçekçi değildir. Hedef çok az bir çabayla ulaşılabilir ise cazibesini kaybeder. Yine yüz metre koşabilen birine maraton hedeflersen, hedefe ulaşamayacağını anlayan kişi özgüven sorunu yaşar.
  2. B PLANININ OLMAYIŞI: Tek ve olmazsa olmaz bir hedef kişide kaygıya sebep olur. Seçeneksizlik stres yaratır. Mutlaka hedefiniz B ve C planlarınız olması gerekir. Sadece Tıp okumak istiyorum diyen bir öğrenci çok dar bir eşiğe sıkışmış olur ki bu da kaygı ve dikkat sorunları getiririr.
  3. BÜYÜK HEDEFİ GÖZ ÖNÜNDE TUTAMAMAK: Hedefe ulaşmak isterken çeşitli sorunlarla karşılaşırız, bazen yılgınlık bıkkınlık yaşarız. İşte bu zamanlarda bizim büyük hedefi hep göz önünde tutmamız, unutmamamız gerekir. Yani ben bunca zahmete, çileye iyi bir meslek sahibi olmak, rahat ve konforlu bir hayat için katlanıyorum diyebilmektir. Büyük hedefi unutursak dayanmak için gücümüz kalmaz.
  4. HEDEFİN KİŞİNİN ZEMİNİYLE UYUŞMAMASI: Kişini zemininde kasıt; kişinin düşünce kalıbı olarak, kişilik olarak, değerli bakımından bulunduğu zemindir. Bu zeminler: BAŞARI ZEMİNİ, ANKSİYETE ZEMİNİ, DEPRESYON ZEMİNİ, HUZUR ZEMİNİ olarak 4 ayrı zemindir. Kişi farklı kimliklerde farklı zeminlerde olabilir. Mesela işyerinde başarı zeminindedir çok başarılı işler yapmaktadır. Takdir toplamaktadır. Fakat ebeveyn kimliğinde (anne ya da baba) ANKSİYETE zemininde çok kaygılı, takıntılı stresli biri olarak aynı başarıyı çocuklarına karşı gösterememektedir. Ama kişi ortalama olarak bu dört zeminde kendisini bir yere konumlandırır. Ağırlık bazı kimselerde BAŞARI zemini olur. Bazı kişiler ise çok fazla uğraşmayı seçmez, nasıl geldiyse öyle yaşar, halinden memnundur, kafa yoracağı, emek harcayacağı işlere girmez uğraşmaz. Azıcık aşım kaygısız başım madundadır ki biz buna HUZUR zemininde olanalar diyoruz. İşte hedef koyarken kişinin ağırlıklı zeminine göre hedef koymak önemlidir. Devamlı başarı isteyen, yükselmek isteyen, zemini BAŞARIDA olan bir kişiye çiçek bakmak, domates yetiştirmek gibi hedefler işlemez. Huzur karesinde olan bir kişiye de yüksek lisans sonrada doktora yap hedefi zeminiyle uyuşmaz. Kişi depresyonda ise önce bu sorununun çözülmesi gerekmektedir ki hedef koyabilesiniz.
  5. HEDEFLERİN ÇATIŞMASI: Kişinin çok fazla hedefi var ve hepsi için uğaraşıyor. Bir yandan işinde başarılı bir proje yürütüyor, bir yandan bir sivil toplum kuruluşunun  başkanlığını yürütüyor, diğer yandan özel bir iş kurdu onun başında, bu arada evlilik planı var ve doktora öğrencisi. Bu hedefler bir süre sonra çatışmaya başlar ve bazılarını elemek zorunda kalır. Eğer elemez ise hiçbirini tam anlamıyla gerçekleştiremez. Hem çocuk yaparım hem de kariyer modu buna örnektir.

 

Sonuç olarak istediğinizi gerçekleştirmede bir sorun yaşıyorsanız sorun hedefle ilgili olabilir. Eğer sorun hedefle ilgili ise yukarıdaki maddelerin biri ya da birkaçı ile ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Hedeflerinize ve kendinize bir de bu gözden bakın. Görüşmek üzere..

KAYNAK: Optimum Denge ModeliWP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com