“Sözleşmeli öğretmenlikle ilgili haklılığımız tescillendi”

Eğitim İş Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada Danıştay tarafından ‘sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliği’ ile ilgili verilen karara atıfta bulunularak ‘haklılığımız bir kez daha tescillendi’ ifadelerine yer verildi.

Eğitim İş Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada “Eğitim-İş olarak; tüm atamalar kadrolu oluncaya kadar ‘ücretli/sözleşmeli uygulamalarına son verilmesi’ mücadelemizi sürdüreceğimizi sürdüreceğiz” denildi. Açıklamaya şöyle devam edildi:

“2016 yılında başlayan sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ile birlikte yayımlanan 03.08.2016 tarihli Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğe dava açmış ve kamuoyu ile paylaşmıştık. Dava dilekçemizde bazı maddelerin öncelikle yürütmesinin durdurulmasını ve ardından iptaline karar verilmesini talep etmiştik. Davanın yürütmeyi durdurma aşamasında sözlü sınav komisyonlarını düzenleyen 9. Maddenin 1.fıkrası ile ilgili talebimiz yerinde bulunmuş ve çıkan yürütmeyi durdurma kararı sonrasında MEB, 27.10.2017 tarihinde yönetmelik değişikliğine gitmek zorunda kalmıştı. Yine aynı davada diğer maddelerle ilgili yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmişti. Yaptığımız itiraz sonucunda İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) talebimizi haklı bularak yönetmeliğin Sözlü sınav konuları ve ağırlıklarını düzenleyen 11. Maddesinde bilgiye yönelik hiçbir konu bulunmaması ve objektiflikten uzak olması nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı vermişti.”

“HAKLILIĞIMIZ TESCİLLENDİ!”

“Aynı şekilde yönetmeliğin İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmelerini düzenleyen 18.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması halinde sona erer” İbaresi hakkında İDDK itirazımız üzerine yürütmeyi durdurma kararı vermişti. İDDK tarafından verilen kararlar sonrasında MEB düzenleme yapmak zorunda kalmış ve düzenleme 24/3/2018 tarihinde yürürlüğe girmişti. Dava ile ilgili olarak; Danıştay 12. Dairesi, yukarıda bahsettiğimiz ve daha önce yürütmeyi durdurma kararları bulunan hükümlerle ilgili iptal yönünde esastan kararını vermiş ve böylece MEB’in davalarımız sonucu düzenleme yapmak zorunda kaldığı konularla ilgili haklılığımız bir kez daha tescillenmiştir. Eğitim-İş olarak; tüm atamalar kadrolu oluncaya kadar “ücretli/sözleşmeli uygulamalarına son verilmesi” mücadelemizi sürdüreceğimizi tekrar belirtmek istiyoruz.”

 WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com