Sosyal Çıkmazlar!

Kentin öncelikli çözüm bekleyen, çıkmazdaki problemlerinden biri olan Sosyal Konutlar konusu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediye arasında paslaşmalar devam ediyor. Vatandaşın sokakta dillendirdiği; “müdürlük süreci uzatıyor”, “belediye çalışma yapmıyor”, “belediye çalışma yaptı”, “müdürlük onaylamıyor” gibi sorular hakkında bilgiler edindik.

2013 yılında belediye tarafından başlatılan çalışmanın, 2018 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne intikal ettiği ortaya çıktı ve süreç, o günden bu yana eksik belgeler dolayısıyla bir hayli uzadı.

Çanakkale’nin çözülmesi gereken en büyük problemlerinin başında Sosyal Konutlar geliyor. Bugüne kadar birçok defa konu yazıldı çizildi hiç rakamlarla anlatılmadı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden edinilen bilgiler ışığında konuya tarihlerle bir göz atalım.

Çanakkale Belediyesi, 2013 yılında Sosyal Konutlar ile ilgili planlarının hazırlığına başladı. Hazırlanan planlar ve yapılan çalışmalar İl Müdürlüğü’ne 15 Şubat 2018 tarihinde intikal etti. Konu İl Müdürlüğü’ne intikal edince, müdürlük hızlıca çalışmalara başladı ve 23 Şubat 2018 tarihinde bakanlığa bildirildi.

“Bakanlık Mayıs 2018’de ekip gönderdi”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konu çok bekletilmeden, Mayıs 2018 yılında Sosyal Konutlar bölgesine teknik bir ekip gönderildi ve bölgede incelemelerde bulunuldu. Bakanlığın incelemeleri sonrasında riskli alan eksiklikleri ile ilgili oluşturulan rapor, 7 Haziran 2018 tarihinde Çanakkale Belediyesi’ne ulaştırıldı.

Riskli Alan ve Riskli Yapı Tespiti arasındaki farklar nelerdir?
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre, riskli yapıların dönüştürülmesi için iki türlü uygulama yapılması mümkündür. Birincisi, riskli yapıların bulunduğu alanın sınırlarının belirlenip, bu alanın Cumhurbaşkanı kararı ile “Riskli Alan” ilan edilmek suretiyle uygulamada bulunmaktır. Diğeri ise, riskli olduğu düşünülen yapılar için maliklerce veya aciliyet söz konusu ise ilgili belediyece, “Riskli Yapı” tespiti yaptırmak suretiyle uygulamada bulunmaktır.

“Riskli Alan, riskli yapı tespitine göre daha uzun sürmektedir”
Riskli Alan ilan edilerek yapılacak olan dönüşüm, riskli yapı tespiti yaptırılarak yapılacak dönüşüme göre daha uzun sürede tamamlanacaktır. Ancak, her iki uygulamada 6306 sayılı kanun kapsamında yürütüleceğinden bu kanun kapsamındaki haklardan ve muafiyetlerden faydalanılması mümkün olacaktır.

“Kurumlar arasında işbirliği şart”
2013 yılından 2018 yılına kadar belediyenin çalışmaları kendisinin yürüttüğü, 2018’den itibaren ile konunun Bakanlık ile görüşüldüğü görülmüştür. O tarihten itibaren bir türlü netlik kazanmayan konunun, iki kurum arasındaki eksik belge alışverişinin son bulması ile nihayete erecek. Kurumlar, arasındaki işbirliği olmaksızın konunun çözülmesinin mümkün olmadığını, Sosyal Konutlar sakinleri çaresizce belirtti.

Tunahan Ünsal