Mimarlar Odası’ndan Kaz Dağları Açıklaması: “Mücadelemizi sürdüreceğiz!”

Çanakkale Mimarlar Odası, dün Dünya Mimarlık Günü nedeniyle basın açıklaması düzenledi. Oda Başkanı Sevil Ural tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Kazdağları’nda devam eden Su ve Vicdan Nöbeti’ne destek verildiği vurgulanarak “Çağdaş, bilimsel bir planlamaya dayanmayan politikalar ve yatırım kararları ile doğal çevrenin sistemli bir şekilde rant alanı haline getirilmesine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz!” denildi.

Çanakkale Mimarlar Odası, Uluslararası Mimarlar Birliği(UIA) ve üye ülkeler tarafından her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarlık Günü sebebiyle basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, UIA 2019 Dünya Mimarlık Günü Temasının “Mimarlık… Herkes için konut” olarak belirlendiği ifade edilerek şöyle dendi:

“Çevreyi tahrip eden, yozlaştırılan politikalar…”

“Yakın dönem merkezi ve yerel yönetim uygulamalarının temelini, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını engelleyen; yapılı çevreyi, tarihi ve doğal dokuyu tahrip eden ve kültürel değerleri yozlaştıran politikalar oluşturmaktadır. Bu politikaların önünde engel olarak görülen nitelikli mimarlık ve planlama hizmetleri ise, kısa zamanda ve çok sayıda yapı üretilmesi baskısıyla önemsizleştirilmekte, mesleki haklar kısıtlanmaktadır. Bütün yerleşmelerin fiziksel ortamını oluşturan yapı üretimi ve mekân tasarımı etkinliği olan mimarlık; yalnızca “üretim süreci” ile sınırlı değil, aynı zamanda taşıdığı toplumsal sorumluluk nedeniyle evrensel değerleri bağlamında insancıl ve yaşam hakkına saygılıdır.”

“Ekolojik yıkım durdurulsun!”

“Hinterlandımız içerisinde bulunan Kazdağları Kirazlı Bölgesindeki maden sahası ile ilgili Mimarlar Odasının görüşü 24 Ağustos 2019 tarihinde yerinde su ve vicdan nöbetine destek vererek ekolojik yıkımın durdurulması yönündedir. 2007 yılından itibaren Kazdağları çevresindeki 6 bölgedeki bu süreç başlatılmış, 2009 yılında faaliyete girmiştir. Kazdağları ve çevresi Dünyanın en aktif faylarından birisi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı ve irili ufaklı birçok fayın aktif olduğu bölgede bulunmakta. Bunun sonucunda oluşacak yırtılmalar, yüzey kırıklıklarına neden olacak sızıntılar olumsuz sonuçlar doğuracaktır.”

“Proje ve yatırımlar durdurulmalıdır”

“Bu gerçekler ışığında yaşanan tahribatın biran önce durdurulması ve gerekli adımların atılması zorunluluğu vardır. Devletin öncelikli görevinin; Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler gereği “ Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını korumak, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek” olduğunu bir kez daha anımsatıyoruz. Bu bağlamda; çevre karşıtı yatırım ve plan kararlarının ivedilikle durdurulması, tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunması için bölgedeki koruma alanlarının genişletilmesi gerekmektedir. İnsanlığın ortak mirası olan Kazdağları ve çevresinin taşıdığı bütün değerlerle birlikte korunması için ilgili uzmanlar, bilim insanları ve meslek örgütlerinin hazırladığı rapor, görüş ve öneriler dikkate alınmalı, maden işletmeleri için verilen ÇED olumlu kararları iptal edilerek proje ve uygulamalar ivedilikle durdurulmalıdır. Mimarlar Odası olarak; çağdaş, bilimsel bir planlamaya dayanmayan politikalar ve yatırım kararları ile doğal çevrenin sistemli bir şekilde rant alanı haline getirilerek yok edilmesine karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi önemle vurguluyoruz.”

Esra ÇanlıWP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com