Öğretmenlerin maaş kaybı 10 yılda 1.088 TL!

Çanakkale Eğitim Sen, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü sebebiyle yaptığı basın açıklamasında çarpıcı verilere yer verdi. Açıklamada, bundan 10 yıl önce bir öğretmenin aylık maaşı ile 15 çeyrek altın alabiliyorken, şu an ise aynı kıdemdeki bir öğretmenin ancak 9 çeyrek altın alabildiği ifade edilerek “Son 10 yılı temel aldığımızda 9/1 derecedeki bir öğretmenin maaşındaki aylık kayıp, dolar bazında 191 ABD doları, yani 1.088 TL’dir. Bu rakam son on yılda öğretmenlerin satın alım gücündeki azalmanın boyutlarını açıkça göstermektedir” denildi.

UNESCO ve ILO tarafından 1994 yılından bu yana Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanan 5 Ekim’de, Çanakkale Eğitim Sen tarafından çarpıcı bir istatistik paylaşıldı. Günün anlam ve önemi sebebiyle yapılan açıklamada şöyle dendi:

“EKONOMİK, SOSYAL VE ÖZLÜK HAKLAR AÇISINDAN SON SIRADAYIZ”

“Türkiye’de görev yapan eğitim ve bilim emekçileri, OECD ülkeleri arasında ekonomik, sosyal ve özlük haklar açısından son sıralardadır. Geçtiğimiz yıllar içinde eğitim ve bilim emekçilerinin aldıkları maaşlar, rakamsal olarak artmış gibi görünse de insanca yaşam seviyesinin yanına bile yaklaşamamıştır. Eğitim emekçilerinin üçte ikisi insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmek için ek işler yapmak zorunda bırakılmıştır. Geçtiğimiz yıllar içinde öğretmenlerin satın alım gücünün belirgin bir şekilde azaldığı görülmektedir.”

“SON 10 YILDA ALIM GÜCÜNDEKİ AZALMANIN BOYUTLARI AÇIKLA GÖRÜLÜYOR”

“1 ABD dolarının ortalama 1.56 TL olduğu 5 Ekim 2009 yılında 1.302 TL aylık alan 9. derece 1. kademedeki bir öğretmen maaşıyla 874 ABD doları alabiliyorken, bugün aynı derece ve kademede 3 bin 895 TL alan bir öğretmenin dolar bazında aldığı maaş 683 ABD doları seviyesine inmiştir. Son 10 yılı temel aldığımızda 9/1 derecedeki bir öğretmenin maaşındaki aylık kayıp, dolar bazında 191 ABD doları, yani 1.088 TL olmuştur. Bu rakam, son on yılda öğretmenlerin satın alım gücündeki azalmanın boyutlarını açıkça göstermektedir. Benzer bir şekilde 5 Ekim 2009’da 9/1 derecedeki bir öğretmen maaşı ile 15 çeyrek altın alabiliyorken, on yıl sonra aynı öğretmen maaşı ile bugün ancak 9 çeyrek altın alabilmektedir.”

Öğretmenlik mesleği ve mesleki ideallerin, iktidar eliyle uygulanan bilinçli politikalarla çok yönlü olarak hızla yozlaştırıldığının ifade edildiği açıklama şöyle devam etti:

“SORUMLU ÖĞRETMENLER DEĞİL, SİYASİ İKTİDARDIR”

“Yıllardır ülkeyi yönetenler ve eğitim politikalarına yön verenler öğretmenlik mesleğinde yaşanan nitelik kaybının artmasında en büyük pay sahipleridir. Bu nedenle bugün eğitim alanında yaşanan sorunların sorumlusu öğretmenlerimiz değil, siyasi iktidar, MEB ve onların sözünden çıkmayanlardır. Öğretmenlerin yıllar boyunca büyük fedakârlıklara katlanarak çalışırken yaşadığı zorluklar ortadayken, çalışma ve yaşam koşulları ve mesleki saygınlıklarının giderek kötüleşmesi dikkat çekicidir. Geçtiğimiz yıllar içinde öğretmenlerin ekonomik ve sosyal sorunlarına ek olarak, mesleki saygınlıklarında da ciddi gerilemeler yaşanmıştır. Yaşadığımız tüm olumsuzluklara, işimize, ekmeğimize ve geleceğimize yönelik ağır tehdit ve saldırılara, hukuksuz ihraç politikalarına, kaybedilme noktasına gelen mesleki saygınlığın yeniden kazanılması, öğretmenliğin uluslararası standartlara uygun ve bilimsel bir anlayışla ele alınması ve tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarının çözülmesi gerekmektedir.”

Esra ÇanlıWP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com