Antrenör yetiştirme kursları açılacak

Türkiye Karate Federasyonu ve Karate Çanakkale İl Temsilciliği tarafından 30 Eylül-15 Ekim 2019 tarihleri arasında ilimizde “Karate 3.Kademe Kıdemli Antrenör Yetiştirme Eğitimi Kursu” açılacak.

Türkiye Karate Federasyonu ve Karate İl Temsilciliği tarafından antrenör yetiştirme kursu açılacak. Başvurular 09-26 Eylül tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemine yapılacak olup, başvuru sonuçları 27 Eylül tarihinde https://sporegitim.sgm.gov.tr sayfasında açıklanacaktır.

Gerekli belgeler şu şekilde;

a)2 adet vesikalık fotoğraf – (Biometrik orijinal fotoğraf)
b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)
c)E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
d)Sağlık Raporu – (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)
e)Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı
f)E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.
g)2. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak. (2.kademe antrenör belgesi (Aslı veya Tasdikli sureti)-Belge tarihinden itibaren 2 yıllık süreyi doldurmuş olmak.)
h)2 yıl Antrenörlük yaptığını belgelemek. (Kulüp, Federasyon, SGM, İl Müdürlüğünden alınacak antetli ve tasdikli (Mühür, Kaşe ve İmza) belge.
i)Sporla ilgili en az iki seminere katılmak.(Seminer Belgeleri Tasdikli)
j)3. Dan Diplomasına sahip olmak.
NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

Haber Merkezi