TOÇ Bir-Sen ‘Kadro’ isteğini TBMM’ye mektupla iletti

Tarım-Ormancılık ve Bayındır Çevre İnşaat Hizmet Kollarının Yetkili Sendikaları TOÇ Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yasa teklifinin düzeltilmesi için PTT önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada bu kanunun sözleşmeli personeli öz – üvey evlat diye ayrıştırdığı ifade edilerek, yasanın düzeltilmesi için ise TBMM’ye mektup gönderdi.

TOÇ Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen İl ve Şube Başkanlıklar, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen basın açıklamasının ardından milletvekillerine mektup göndererek oylanan ve kendilerini mağdur ettiğini belirten yasanın değiştirilmesini istedi.

Bu yasanın sözleşmeli personeli öz ve üvey evlat olarak ayırdığı ifade edilerek “Tüm Kamu Kurumları’nda görev yapan sözleşmeli personelin tamamını kapsayacak, bütün sözleşmelilerin 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre çalışmasını sağlayacak ve tüm sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine” imkan verecek şekilde yeni bir yasal düzenleme teklifinin hazırlanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesine ve kabul edilmesine destek vermenizdir” denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Sözleşmeli Personelin sözleşme sürelerinin 4+2’den 3+1’e düşürülmesine yönelik içinde pek çok eksikliğin ve eşitsizliğin dolu olduğu yasa kabul edildi. Sözleşmeli olarak görev yapan; öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinden bir kısmına yönelik yapılan söz konusu iyileştirmede; diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personelin yer almaması hiç kuşkusuz çalışma barışını derinden sarsacak, çalışanların moral ve motivasyonunu düşürecektir. Sorun çözmekten ziyade sorunları çoğaltıp çalışma barışını ve adaletini yerle bir eden bu düzenleme bu haliyle asla doğru değildir.”

“Bu kanuni düzenleme kabul edilemez”

Yıllardır, ‘İş Güvencesi Kırmızı Çizgimiz’ diyerek her platformda kadrolu istihdamın hayati bir gereklilik olduğu bilinciyle 4/B’li (sözleşmeli) kardeşlerimizin 4/A kadrosuna geçirilmesi için mücadele ederken, bugün bir de sözleşmeli personeli bu düzenlemeyle kendi aralarında eşitsizce ayıran kanuni düzenleme hiç bir şekilde kabul edilemez. Bazı kamu çalışanlarını bu düzenlemeyle sevindirirken diğerlerine üvey evlat muamelesi yapılması toplumsal ve çalışma hayatındaki dengeyi bozmanın yanı sıra Anayasamızın temel eşitlik ilkesiyle de asla bağdaşmamaktadır. Biran önce sözleşmeliliği sona erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak şekilde, yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklı selim davranmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki düzenleme dışında kalan kamu görevlileri ayrıcalık değil sadece hakkı olanı talep etmektedir.”

“Takipçisi olacağız”

“Ayrıca, geçtiğimiz gün Meclis’teki Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşüldüğü Genel Kurulda, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler’in ‘Personel rejimine ilişkin farklı talepler olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki dönemde AK Parti olarak bunları ilgili paydaşlar ve kurumlarla görüşerek kapsamlı bir şekilde ele alacağız’ sözlerinin de takipçisi olacağız.”

Esra Çanlı