BİR SONRAKİ YIL BU SORUNLARI KONUŞMAYALIM

2018-2019 Eğitim Öğretim yılını geride bıraktık. Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında öğretmene şiddet, 3600 ek gösterge, öğretmenlik meslek kanunu, yönetici atamaları, sözleşmeli öğretmen sorunları maalesef devam etti.

“Sayın Bakanın eğitimin merkezinde olan öğretmenin önemine vurgu yapan çalışmalarını öğretmenler olarak dikkatle takip ediyoruz.  Öğretmenlerin ve eğitimin önemli unsurlarından olan memur, hizmetli, teknisyen gibi eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda sendikalar bakanlıkla devamlı iletişim halindeler.  Bu anlamda görülen aksaklıkların düzeltilmesi için öneriler sunulmakta.  Ancak şunu ifade etmek gerekir ki bakanlığımız kısa, orta ve uzun vadede yapacaklarını hayata geçirme konusunda daha hızlı hareket etmelidir. Özellikle tamamladığımız bu eğitim öğretim yılında artış gösteren öğretmene şiddet konusunda gerekli adımları acil olarak atmalıdır. Kendini okulunda güvende hissetmeyen bir öğretmenden istenilen verim alınması mümkün değildir.

Öğretmenlik Meslek Kanunun bu yıl içerisinde gündeme gelmesi öğretmenlik mesleğinin saygınlığı açısından son derece önemlidir. Öğretmenlik Meslek Kanununun son halinin eğitimin tarafları ile paylaşılması gerekmektedir.

3600 ek gösterge hükümetin eylem planında olmasına rağmen üzülerek görüyoruz ki hâlâ gerçekleştirilememiştir. Bu ek göstergenin verilmesi ile hem emekli olacak öğretmenlerimize daha rahat bir emeklilik hayatı sunulmuş olacak hem de atama bekleyen binlerce öğretmen adayının yüzü gülecektir.

Öğretmen ayrımı bu eğitim öğretim döneminde de devam etmiştir. Öğretmenler odasında ücretli, geçici, sözleşmeli, kadrolu öğretmen ayrımı kabul edilemez. 80 binin üzerinde görev yapan sözleşmeli öğretmenin binlercesi eşinden ve çocuğundan ayrı olarak çalışmaya devam etmektedir. Çalışma güçlüğü çekilen bölgelerde öğretmen tutmanın yolu sözleşmeli öğretmenlik değil; teşviğide içeren adil ve öngörülebilir bir yer değiştirme sistemi olduğunu defalarca dile getirdik. Bu yer değiştirme sistemi hayata geçirilerek sözleşmeli öğretmenlerimiz kadroya alınmalı ve bu süre zarfında öğretmenlerimizin aile birlikleri sağlanmalıdır.

Bu yıl içinde açıklanan yeni ortaöğretim modeli, belirsizler giderildiğinde, oluşabilecek mağduriyetler ortadan kaldırıldığında daha verimli hale gelebilecektir. Böylesine köklü bir değişiklik eğitimin paydaşları ile tartışarak uygulamaya geçilmelidir.

Bu yılın önemli konularından biri de yönetici atamalarında görülen aksamalardır. Şeffaf ve adil olmayan atamalar eğitim çalışanlarının motivasyonunu daha da düşürecek, çalışma barışını bozacaktır. Sayın Bakanın bu konuda göstereceği adil uygulamaları tüm öğretmenler destekleyecektir.

Olumlu görülen uygulamalar siyasi kaygı güdülmeden desteklenmelidir.. Umudum o dur ki çözümü kolay olan meseleleri bir dahaki yıl konuşmayalım. Her yıl aynı sorunlarla uğraşmadan eğitimde yakalanmak istenen düzeye erişerek millet olarak çocuklarımıza kaliteli bir eğitim verelim.. Fedakarca görev yapan tüm eğitim çalışanlarına iyi tatiller diliyorum. Görüşmek üzere..