YENİ ORTAÖĞRETİM MODELİ DEĞERLENDİRMESİ-2

Yeni ortaöğretim modelini değerlendirmeye devam ediyorum. Geçen yazımda öğrenci açısından 3 maddeye değinmiştim. Bu yazıda buna devam edeceğim bir de konuyu öğretmen açısından değerlendireceğim.

1-12. Sınıfta Destek Çalışmasının Yapılması

Şu anki sistemde sınavdan bir ay önce öğrencilerin rapor alarak okula gelmediği, okul dışındaki kurslara yöneldiği düşünüldüğünde yeni sistemim bunlara çözüm üretecek bir yapıda olması gerekmektedir. Öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verecek kaynak temini ve çalışma ortamı sağlanmadıkça öğrenciyi okulda tutmak güç olacaktır.

2-Uygulayarak Öğrenmenin Sağlanması

Okullarımızın bir çoğunda fiziksel altyapının olmadığı( laboratuvar, beceri atölyeleri) bilinen bir gerçektir. Bu süre zarfında gerekli maddi olanaklar ilgili okullara sağlanmalı ve altyapı tamamlanmalıdır. Okullardaki araç gereç, öğretmen ihtiyacı, fiziki şartlar uygun hale getirildiğinde olumludur.

3- Yenilikçi Dersler

Bu derslerin neler olacağı netlik kazanmalı ve öğrencinin seçiminde doğru yönlendirme yapılmalı.

4-10- Haziranda derslerin yerini proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinliklerinin olması

Bu çalışmanın öğrenciyi okula bağlayacak, ihtiyaçlarına cevap verecek bir çalışma olması önemli. Aksi takdirde yaz aylarında öğrenciyi okulda tutmak bu anlamda zorlaşabilir. Özellikle son sınıflar sınavdan bir ay önce okula gelmedikleri düşünüldüğünde tedbirler alınmalı.

B- Öğretmen Açısından Değerlendirme

Öğretmenin sözleşmeli olduğu, eşlerinden ayrı yaşadığı, atamada öngörülemeyen şartlara tabi tutulduğu, sendikal ve idari baskılara maruz kaldığı, tiyatrosuna, tatiline gidemediği, kendini yenileyici etkinliklere katılmaya fırsat bulamadığı bir ortamda bu kadar geniş çaplı bir sistem değişikliğini uygulaması beklenen öğretmenin verimi düşecektir. Sistem ne kadar iyi olursa olsun onu uygulayan öğretmenin çalışma şartları iyileşmediği sürece istenilen verimi almak zorlaşacaktır.

Ders saatlerinin azaltılması ile birlikte 9-10 ve 11. Sınıflardaki haftalık ders saatleri 40 saatten 35 saate, 12. Sınıftaki ders saati 24 saate indiğinden öğretmenlerimizin norm fazlası olmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Yeni ortaöğretim modeli çerçevesinde en önemli ayakların başında öğretmen eğitimleri gelmektedir. Bu süreçte öğretmen eğitimlerinin nasıl olacağı paylaşılmalıdır.

Yeni uygulanacak sistem hem YÖK, hem ÖSYM ile koordineli bir şekilde yürütülmelidir.

Öğretmenlerin bilgisi, katkısı olmadan yapılan tüm değişimlerin sonuçlarının olumsuz olduğunu bilinen bir gerçek. Bu nedenle bakanlığımızın yapacağı tüm çalışmalarda paydaşların görüşlerinin alınmasını gerekmektedir. Görüşmek üzere.

 WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com