Çanakkale’den İstanbul için hukuksuzluk vurgusu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimlerinin iptali ile ilgili 250 sayfalık bir gerekçeli karar yayınladı. Yayınlanan karara tüm yurttan tepkiler gelirken, CHP İl Genel Meclisi üyesi Av. Güneş Pehlivan’da gerekçeli karar tamamen hukuka aykırıdır vurgusunda bulundu.

İstanbul’da seçilen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığı iptal edilmiş YSK günler sonra tam 16 gün sonra gerekçeli kararı yayınlamıştı. Çanakkale İl Genel Meclisi Üyesi Avukat Güneş Pehlivan YSK’nın vermiş olduğu karar ile ilgili hukuksuzluk vurgusunda bulundu. Pehlivan, sandık kurulu başkanlarının ve üyelerinin kamu görevlisi olmaması emredici bir hüküm değildir dedi.

Pehlivan konuyla ilgili, “1.Yüksek Seçim Kurulu hükmün ilanından 16 gün sonra açıkladığı gerekçeli kararında hukuki gerekçe sunamamış, kısa hükmünde öne sürmediği hususları gerekçeli kararında öne sürmüştür. Kısa karar verilirken öne sürülmeyen sebeplere karar gerekçesi yazılırken dayanılamaz. Bu husus hukuka aykırıdır.

“2.sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olmaması emredici bir hüküm değildir”

Bu nedenle “tam kanunsuzluktan” söz edilmesi mümkün değildir. Şöyle ki:
Emredici hüküm; hiçbir istisnası bulunmayan ve uygulanması vazgeçilmez bir yasal düzenleme demektir. Halbuki Kanun gerektiğinde sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olmayabileceğini, kamu görevlisi olmayan üyelerin başkanlığında (Örneğin; başkanın ve memur üyenin gelmemesi halinde o sandıkta bulunan en yaşlı üyenin kurula başkanlık etmesine dair düzenleme) kurulun seçimi yürütebileceğini de öngörmüştür. Demek ki, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olmaması o sandıkta seçimin yürütülemeyeceği veya işlemlerin geçersiz kılınacağı anlamına gelmemektedir.

“3.seçim hukuku süreler ve itirazlar yönünden sıkı kurallar düzenlemiştir”

Sandık Kurullarının oluşturulmasına ilişkin itirazlar seçim takvimi içinde sonuçlandırılmış olup 2 Mart 2019 tarihinde kesinleştirilmiştir. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirilemez. Bu seçim takvimini yapan YSK’nın kendisidir.
Seçim tarihinden önce ve süresi içinde yapılmayan itirazlar geçersizdir ve reddedilmek zorundadır. Halbuki AKP listelerin kesinleştirilmesi üzerinden 1 ayı aşkın süre geçtikten sonra ve geçerli seçim sonuçlarını beğenmediği için itiraz etmiş, YSK bu yasa dışı itirazı geçerli kabul ederek hukuka aykırı ve siyasi bir tutum izlemiştir.

“4. YSK, asil ve yedek üyelerin tamamı ile toplanarak, anayasa ve kanuna aykırı bir şekilde oluşturulmuştur”

YSK, Anayasa ve Kanun gereği 7 asil üye ile toplanır; ancak asil üyelerin katılamaması halinde yedek üyelerin katılımı ile toplanır. Sandık Kurullarının kanuna uygun şekilde teşkil edilmediği itirazına dayanan YSK, itiraza konu sandık kurullarının seçimin sonucuna etki ettiğine dair yasal, güvenilir, kamu vicdanını tatmin edici somut ispat ortaya koyamamıştır. Tarihinde büyük özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi bulunan Türkiye Cumhuriyetinin onurlu halkının adalet ve demokrasi ahlakının güvencesi olan kurumların bağımsızlık ilkesinden, anayasanın özünden ve sözünden giderek uzaklaşması endişe vericidir” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi